Franse franc houdt stand na interventies

AMSTERDAM, 24 SEPT. De storm rond de Franse franc op de Europese valutamarkten is vanochtend geluwd. Tegen het middaguur noteerde de franc rond 33 cent, iets boven de bodemkoers in het Europese Monetaire Stelsel. “De franc is nog niet uit de gevarenzone”, aldus vanmorgen een valutahandelaar in Londen die “binnen afzienbare termijn” een nieuwe aanval op de franc verwacht.

Als de Bundesbank bij de reguliere bijeenkomst, donderdag volgende week, niet besluit tot een renteverlaging, dan voorspellen bankexperts een golf van speculatieve verkopen die de franc onder de EMS-vloer zullen drijven.

De Duitse en Franse centrale banken verdedigden gisteren met enorme steunaankopen de koers van de franc. Ook vanmorgen werden steunaankopen door de Bundesbank gesignaleerd.

De Franse autoriteiten toonden zich vanochtend ingenomen met de steun die de Bundesbank geeft aan de verdediging van de franc. Naar verluidt heeft president Mitterrand bondskanselier Kohl dinsdag tijdens hun overleg op het Elysée de 'volledige' steun van Duitsland gevraagd om de koers van de franc tegenover de Duitse mark op peil te houden.

De Belgische centrale bank verlaagde gisteren de beleningsrente met 0,2 procent tot 9,1 procent. De Spaanse en Ierse centrale banken hebben gisteren en vanochtend maatregelen genomen om speculatie tegen de peseta en het Ierse punt tegen te gaan. Niet-ingezetenen van Spanje en Ierland kunnen voortaan nog maar beperkt kredieten in deze valuta opnemen. Een zegsman van de Europese Commissie zei vanmorgen dat in Brussel nog wordt bestudeerd of de maatregelen in strijd zijn met de Europese regelgeving voor de vrijheid van kapitaalverkeer. Zowel Spanje als Ierland kan gebruik maken van een uitzonderingsregel voor de Europese richtlijn op dit gebied, die in 1988 werd doorgevoerd.

Pag 19: Kohl worstelt met rente

Een renteverlaging is moeilijk voor Kohl. Want de Bundesbank heeft al met tegenzin begin vorige week een renteverlaging doorgevoerd (een kwart procent). De Bundesbank zegt dat verdere verlaging niet mogelijk is, zolang de Amerikanen de kosten van hun krediet verlagen om economisch herstel te bevorderen.

Het handhaven van de pariteit tussen franc en mark is voor Parijs zo belangrijk, omdat de socialistische regering zes jaar een beleid van "competetieve desinflatie' heeft gevoerd dat met succes is bekroond: een harde franc, lage inflatie etc. Deze politiek heeft de Franse export zeer bevorderd en Frankrijk tot de "beste leerling' binnen het EMS gemaakt. Een devaluatie van de franc wil men voorkomen als ware het een kwestie van soevereiniteit - en dat ligt hier gevoelig gezien de argumentatie van de tegenstanders van Maastricht, die op de loer liggen om de regering aan te kunnen vallen.

Analisten verwachten dat de Duits en Franse monetaire autoriteiten alles zullen doen om te voorkomen dat de franc onder de minimaal toegestane grens binnen het EMS daalt. Naast verdere interventie van de centrale banken, wordt een verdere renteverhoging verwacht door de Franse centrale bank.

Gisteren en vandaag intervenieerde de Bundesbank met steunaankopen boven het minimaal toegestane koersniveau voor de franc. Hieruit blijkt de vastberadenheid om de huidige koers van de franc te handhaven.

Volgens het Franse dagblad La Tribune de l'Expansio, dat anonieme bronnen binnen de regering citeert, wil Frankrijk dat wordt onderhandeld over de terugkeer van de lire en het pond sterling in het EMS, alsmede afschaffing van de beperkingen op het kapitaalverkeer die Spanje heeft ingevoerd. Voorts moet de Bundesbank zijn rente verlagen. Daarmee zou de beste mogelijke stabilisatie van het EMS-wisselkoerssysteem kunnen worden doorgevoerd.