Enschede wil experiment; Fraude met uitkeringen geseponeerd

ENSCHEDE, 24 SEPT. De gemeente Enschede wil mensen die inkomsten uit arbeid hebben genoten en daarnaast onrechtmatig een uitkering kregen, eenmalig de gelegenheid geven hun zonde op te biechten.

Als deze zogeheten witte fraudeurs zich vrijwillig aanmelden, belooft de gemeente geen strafkorting op de uitkering toe te passen. Ook zullen ze niet strafrechtelijk worden vervolgd.

Het opmerkelijke voorstel is verpakt in een nota van de plaatselijke sociale dienst over fraudebeleid. De nota wordt door een meerderheid van de Enschedese politiek gesteund. Of Enschede het "generaal pardon' voor witte fraudeurs ook daadwerkelijk kan uitvoeren, hangt onder meer af van toestemming van het Openbaar Ministerie. Daar buigt zich momenteel een werkgroep over de bestrijding van witte fraude en de uitvaardiging van landelijke richtlijnen.

De opsporing van witte fraude is mogelijk doordat de belastingdienst sinds kort zijn bestanden beschikbaar stelt aan plaatselijke sociale diensten. In Enschede denkt men eind oktober te kunnen beginnen met gegevensuitwisseling op basis van het SOFI-nummer.

e sociale dienst wil echter voordat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, een grootscheepse campagne beginnen om witte fraudeurs aan te sporen zichzelf aan te geven. Men denkt dat daar een belangrijke preventieve werking vanuit gaat. B.P. Schot, chef juridische zaken van de Enschedese sociale dienst: “We zullen zeggen: okee, het is gebeurd. Maar straks komt er controle en is de pakkans bijna 100 procent. Als u in de fout bent gegaan, kunt u zich nu nog aanmelden.” De sociale dienst wil met de spijtoptanten een aflossingsregeling treffen om de schade terug te betalen.

Enschede heeft het voorstel voorgelegd aan de landelijke fraudecommissie van het Openbaar Ministerie, met het verzoek tot landelijke invoering. Volgens de voorzitter van die commissie, de Arnhemse advocaat-generaal Y. van Kuyck, gaat het hier om een van de vele voorstellen die de commissie in dit verband onderzoekt: “En er zitten nogal wat haken en ogen aan”. Van Kuyck verwacht dat zijn commissie begin 1993 met een voorstel voor richtlijnen ter bestrijding van witte fraude naar buiten kan komen.