Devaluatie

Als de Italiaanse staatsfinanciën niet in orde worden gebracht, is deze devaluatie voor niets geweest en heeft Italië tevens zijn laatste kans op deelname aan de Economische en Monetaire Unie verspeeld, aldus het hoofdartikel (14 september).

Dit laatste is betwistbaar. Als de EMU tot stand komt neemt Italië daaraan vrijwel zeker deel, ook al voldoet het helemaal niet aan de gestelde criteria. Een groot land kan men niet zomaar vernederen. Men heeft Italië nodig, in de EG en in de Navo. Italië kan dossiers met elkaar verbinden en blokkeren, impasses scheppen en besluiten niet uitvoeren. Een reëel vooruitzicht is daarom: Een EMU met deelname van landen als Italië of helemaal geen EMU.

    • M. Heinsius