Best wil geen "spoormuur' midden door dorp

BEST, 24 SEPT. Elke vier minuten rijdt er een trein door Best. Dan gaan de spoorbomen dicht en is het wachten geblazen. De Nederlandse Spoorwegen willen het baanvak tussen Boxtel en Eindhoven, waaraan Best ligt, verdubbelen tot vier sporen. Dat betekent een uitbreiding van het aantal treinpassages van 384 nu naar 500 in 2000 als het werk klaar moet zijn.

Over die verdubbeling is een gevecht ontstaan. De Bestse gemeenteraad legde in februari vorig jaar zijn standpunt al onwrikbaar vast: de treinen zullen door een tunnelbak moeten anders worden de twee dorpsdelen van elkaar gescheiden. De NS geven de voorkeur aan een verhoogde spoorlijn: een hoogspoor zo gezegd, dat de geluidschermen niet meegerekend zo'n zeven meter boven het maaiveld zal uitsteken.

Wat dat visueel betekent is dezer dagen in het Brabantse dorp te zien: langs de bestaande spoorweg stelde men op twee plaatsen stapels containers op van drie hoog en vier lang. “Mama, wie wonen er aan de andere kant van het spoor?”, staat er op de containers. De woordvoerder van de gemeente: “Het klinkt misschien wat melodramatisch maar het geeft wel de emoties aan, die er onder onze burgers over de spoorlijn bestaan. Winkeliers hebben al te verstaan gegeven dat ze van nieuwbouwplannen afzien als het hoogspoor er komt. De mensen zullen straks tegen een ontzaglijke muur aan moeten kijken.”

In een in oktober verschijnend rapport van het advies bureau BRO in Vught, dat door gemeente en NS in de arm werd genomen, wordt om stedebouwkundige motieven voor de tunnelbak geopteerd. Dat betekent volgens de NS echter dat het project "enige honderden miljoenen' duurder zal uitvallen. Projectmanager A. Gelderloos van de NS: “Het kostenaspect zal in onze besluitvorming een voorname rol spelen. De vraag zal worden wat kwaliteit mag gaan kosten. Wie weet daar trouwens het antwoord op?”

Gelderloos erkent overigens dat de verdubbeling van de spoorlijn in Best “een uiterst moeilijk vraagstuk is” omdat het spoor de gemeente in twee delen splitst. De gemeenteraad koos in februari vorig jaar unaniem koos voor een tunnelbak wat het het overleg met de NS nadien heeft bemoeilijkt. Gelderloos: “We hebben respect voor een besluit van een democratisch lichaam, maar van de andere kant zeggen we: het is wel jullie geld niet waarover jullie praten.”

De Spoorwegen hebben intussen, zoals Gelderloos het noemt, “enige wijsheid ingeroepen” om te trachten uit de impasse te raken. Vertegenwoordigers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van de provincie is verzocht een bemiddelende rol te spelen.

    • Max Paumen