Advies: medisch attest arts bij geboorten nodig

DEN HAAG, 24 SEPT. Bij de aangifte van geboorten zou een medisch attest van een arts moeten worden overlegd aan de burgerlijke stand. Dat staat in een advies van de Permanente Commissie van advies voor de zaken van de Burgerlijke Stand en voor Nationaliteitsaangelegenheden.

Het advies dateert al van mei 1991 maar is nu pas naar buiten door het ministerie van justitie. Aanleiding daartoe is een omvangrijke fraude-zaak met kinderbijslaggelden, die deze week in Den Haag aan het licht kwam.

De minister van justitie vroeg het advies naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Wiebenga (VVD) in 1988, toen was gebleken dat van de in Dordrecht ontvoerde "baby René' twee maal aangiste was gedaan. Het ministerie heeft op grond van het advies nog geen standpunt ingenomen. “Wij zijn er sinds 1988 druk mee bezig,” aldus een woordvoerster van justitie.

De Permanente Commissie verschilt van mening met de Nationale Raad voor de Volksgezondheid, die zij op haar beurt om advies vroeg. De Raad stelt zich op het standpunt dat het verschoningsrecht van de arts en daarmee het recht op privacy van de moeder, moeten prevaleren boven het belang van een juiste geboorteregistratie. Een attestverplichting bestaat wel in de meeste landen van Europa.

De Permanente Commissie stuitte tijdens haar onderzoek niet op "dubbelaangiften' zoals in de zaak van "baby René', maar wel op enige tientallen valse aangiften per jaar bij draagmoederschap. Voor een beoordeling of het verplicht stellen van een medische verklaring wenselijk is vroeg de commissie advies aan de Nationale Raad voor de Volksgezondheid.

Het gaat volgens de Raad om een marginaal probleem, waarbij de arts een taak krijgt opgelegd die niet in het belang is van een goede hulpverlening. De arts die tot een officiëel attest wordt verplicht komt met zijn geheimhoudingsplicht in het gedrang. Hij zou dan moeten verklaren dat een met name genoemde vrouw op een bepaald tijdstip is bevallen. Om die verklaring, zo meent de Commissie, heeft de patiënt niet gevraagd, noch wordt het gezondheidsbelang van moeder of kind daarmee gediend.

Het VVD-Kamerlid J.K. Wiebenga vindt desgevraagd dat de het voorkomen van fraude boven privacybescherming staat. Hij zal nogmaals erop aandringen maatregelen tegen deze vorm van fraude te ondernemen.

    • Hans Moll