VN-resolutie Joegoslavië

De Algemene Vergadering, in acht nemend het advies van de Veiligheidsraad van 19 september 1992 dat de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) het lidmaatschap in de Verenigde Naties dient aan te vragen en dat zij niet dient deel te nemen in het werk van de Algemene Vergadering,

1. is van mening dat dat de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) niet automatisch het lidmaatschap kan voortzetten van de vroegere Socialistische Federale Republiek Joegoslavië in de Verenigde Naties; en beslist daarom dat de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) het lidmaatschap in de Verenigde Naties dient aan te vragen en dat het niet mag deelnemen in het werk van de Algemene Vergadering,

2. neemt nota van de intentie van de Veiligheidsraad de zaak weer in overweging te nemen voor het einde van het belangrijkste deel van de zevenenveertigste bijeenkomst van de Algemene Vergadering.