Verdeeldheid over landelijke vaccinatie

DEN HAAG, 23 SEPT. Reden voor paniek is er allerminst, klinkt het alom nadat in Streefkerk polio is vastgesteld. Met name buiten de risicogebieden hoeft de bevolking zich niet ongerust te maken. In de door WVC als risicogebied aangewezen regio's doen mensen er verstandig aan een polioprik te halen als ze na 1930 zijn geboren, volledig zijn ingeënt maar meer dan vijftien jaar geleden de laatste vaccinatie tegen polio hebben gehad. Niemand trekt de noodzaak van de vaccinatie in de risicogebieden in twijfel, de operatie is op dit moment in volle gang.

Bij het ministerie van WVC wordt onderstreept dat de inentingscampagne zich in eerste instantie richt op de mensen die in het risicogebied wonen. Maar ook mensen in andere delen van het land doen er verstandig aan zich te laten inenten tegen polio als dat niet of langer dan vijftien jaar geleden is gebeurd. Daarover echter zijn de meningen verdeeld.

De geneeskundig hoofdinspecteur van WVC laat het aan de afzonderlijke GGD's over of ze mensen buiten het risicogebied adviseren zich in te laten enten. De GGD in de stad Groningen bijvoorbeeld heeft besloten geen actief beleid te voeren. Mensen die bellen worden gerustgesteld, aldus een woordvoerster van de GGD Groningen. “Er is geen enkele reden voor ongerustheid.” Bovendien is het onmogelijk om alle mensen die daarvoor in aanmerking komen buiten de risicogebieden in te enten tegen polio. Het vaccin ontbreekt eenvoudig omdat de beschikbare vaccins het eerst in de risicogebieden moeten worden gebruikt. De GGD-woordvoerster wijst erop dat net als in andere delen van het land het normale vaccinatieprogramma bij baby's gewoon doorgaat.