Vaticaan klaar met nieuwe zondenlijst

ROME, 23 SEPT. Wie de belastingen ontduikt, steekpenningen aanneemt, het huishoudgeld vergokt, dronken auto rijdt of een ongedekte cheque uitschrijft is een zondaar, zo leert de katholieke kerk in haar nieuwe catechismus, die een gedetailleerde lijst van zonden bevat.

Het ruim 400 pagina's omvattende document zal pas tegen kerstmis worden gepubliceerd, als de vertalingen klaar zijn uit het Frans, de taal waarin de catechismus is geschreven. Maar het Italiaanse persbureau ADN-Kronos heeft gisteren belangrijke onderdelen ervan onthuld, hoofdstukken waarin de "tien geboden' worden uitgewerkt.

De morele veroordeling van financiële speculatie, manipulatie van de publieke opinie en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen zijn een uitwerking van de geboden "gij zult niet stelen' en "eert uw vader en moeder'. In een ruime uitleg van het laatste gebod leert de nieuwe catechismus dat een katholieke gelovige belasting moet betalen en moet gaan stemmen.

Het is voor het eerst dat Rome zo openlijk zegt dat de wetten van de staat moeten worden gevolgd. De katholieke kerk voorziet wel een situatie waarin verzet tegen de politieke onderdrukking gerechtvaardigd is: bij ernstige schending van de fundamentele rechten, als andere oplossingen onmogelijk zijn, het risico bestaat van verslechtering van de situatie en er goede hoop is dat het verzet succes heeft.

Op de lijst van verboden staan ook de astrologie, schending van het beroepsgeheim en in het algemeen het afleveren van slecht werk. In de nieuwe catechismus, waaraan zes jaar is gewerkt en die op verzoek van paus Johannes Paulus II is opgesteld als leidraad voor de 21ste eeuw, handhaaft de katholieke kerk haar veroordeling van abortus.

In andere standpunten is een kleine versoepeling zichtbaar. Homoseksuelen kunnen als ze kuis blijven “de christelijke perfectie” bereiken. Bij de veroordeling van prostitutie zijn ellende, sociale druk en chantage verzachtende omstandigheden. De “morele schuld” van masturbatie kan verminderen wegens “affectieve onrijpheid... of andere psychische of sociale factoren”. Zelfmoord is “een belediging van God” maar de katholieke zelfmoordenaar “hoeft niet te wanhopen voor de eeuwige redding”.

Volgens de nieuwe catechismus kan in bepaalde gevallen het uitspreken van de doodstraf gerechtvaardigd zijn, al zal de kerk altijd aandringen op gratie.

    • Marc Leijendekker