Uniek besluit

DE VERENIGDE NATIES hebben afgelopen nacht een uniek besluit genomen door Joegoslavië de deur te wijzen.

Recentelijk nog werden de Sovjet-zetels in de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering ingenomen door de Russische federatie die ook in andere opzichten als erfgenaam optreedt. Maar met ruime meerderheid van stemmen heeft de Assemblée gisteren voorkomen dat rest-Joegoslavië bestaande uit de republieken Servië en Montenegro automatisch de oude Joegoslavische zetel inneemt. De combinatie moet opnieuw om het lidmaatschap verzoeken en neemt niet deel aan het werk van de Assemblée.

Uit de tekst van de resolutie is niet op te maken op grond van welke argumenten dit besluit is genomen. Mogelijk is er geredeneerd dat Rusland als nucleaire en regionale macht een geloofwaardig erfgenaam is en dat hetzelfde niet kan worden gezegd van rest-Joegoslavië. Maar belangrijker is waarschijnlijk geweest dat Rusland geneigd is gebleken het verantwoorde, op consensus gerichte beleid van Gorbatsjov voort te zetten, terwijl Belgrado als de motor van Servische agressie in het aangrenzende Bosnië wordt beschouwd. Het is bemoedigend te zien dat Rusland, ondanks sterke op Servië georiënteerde krachten in de Russische politiek, uiteindelijk zijn steun aan de verdergaande isolering van Servië/Montenegro niet onthoudt.

Gezien de voortgezette Servische agressie lijkt de kans nihil dat het nieuwe Joegoslavië binnen afzienbare tijd tot de VN zal worden toegelaten. Actie van premier Panic om de meerderheid van gedachten te doen veranderen, zal onder de gegeven omstandigheden zonder resultaat blijven. Weliswaar vindt Panics persoon enige erkenning als verzoener, maar tegelijkertijd is gebleken dat hij zonder invloed is op de gebeurtenissen in Bosnië. Hij mag dan openlijk ruzie maken met de Servische "godfather' Milosevic en dat mag hem een zekere sympathie verschaffen, maar de geloofwaardigheid van Panic is er niet door toegenomen.

OPVALLEND is dat de tegenstemmers in de Assemblée, op Joegoslavië zelf na, alle zwart-Afrikaanse landen zijn. Vrees voor tribaal separatisme is daarvoor waarschijnlijk de verklaring.