SPD krijgt van Kohl meer tijd in asielkwestie

BONN, 23 SEPT. Na een machtswoord van kanselier Kohl en mede onder druk van haar coalitiepartner FDP heeft de Bondsdagfractie van de CDU/CSU gisteren besloten om de SPD toch niet onder druk te zetten door volgende maand al een hoofdelijke stemming te vragen over een voorstel tot wijziging van het Duitse asielrecht.

De grootste regeringsfractie is nu bereid om met een parlementair debat over een ingrijpende wijziging van het asielrecht te wachten tot een buitengewoon SPD-congres op 16 en 17 november een oordeel heeft gegeven over de recente koerswijziging ten gunste van grondwetswijziging van de SPD-top rondom partijvoorzitter Björn Engholm.

Kohl en de FDP-fractie hebben gisteren duidelijk gemaakt dat zij achter een voorstel staan van minister van binnenlandse zaken Rudolf Seiters (CDU) de Duitse grondwet zó te veranderen dat asielzoekers uit landen waar volgens de Geneefse vluchtelingenconventie geen vervolging bestaat wegens ras, geloof of politieke overtuiging direct kunnen worden afgewezen en hun beroep tegen die afwijzing alleen in hun land van herkomst mogen aanmelden.

Maar zij willen de noodzakelijke steun van de SPD voor grondwetswijziging niet in gevaar brengen door de Bondsdagleden van die partij voor hun partijcongres te dwingen om in het parlement kleur te bekennen. Hans-Ulrich Klose, leider van de SPD-fractie, heeft de CDU/CSU en de FDP gisteren wèl alvast snelle onderhandelingen zonder politieke verplichtingen vóór het buitengewone SPD-congres aangeboden.

De FDP wil komen met een eigen voorstel, dat zó "open' zal worden geformuleerd dat het de politieke gespreksbasis met de CDU/CSU en de SPD niet beschadigt. De voorzitter van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie, Lehmann, heeft gisteravond gewaarschuwd voor het schrappen van het geldende individuele toesingsrecht van asielzoekers “al is Duitsland aan de grens van de opvangmogelijkheden voor vluchtelingen gekomen”.