Rabin spreekt van confederatie Jordanië, Palestijnen en Israel

JERUZALEM/ WASHINGTON, 23 SEPT. De Israelische premier Yitzhak Rabin heeft gisteren voor het eerst sinds hij aan het hoofd van de regering in Jeruzalem staat de mogelijkheid van een confederatie tussen Israel, de Palestijnen en Jordanië aan de orde gesteld. Tijdens het vredesoverleg in Washington heeft de Libanese delegatie bevestigd dat de in Libanon verdwenen Israelische navigator Ron Arad nog in leven is.

In de parlementscommissie voor buitenlandse zaken en defensie zei Rabin gisteren dat Palestijnse autonomie eerste prioriteit houdt. Na afloop van de voorgestelde overgangsperiode van Palestijns zelfbestuur in bezet gebied van enkele jaren moet vervolgens de definitieve status van de Westelijke Jordaanover en de Gazastrook worden vastgesteld. Rabin zei gisteren dat hij dan “niet de mogelijkheid uitsluit van een unie met hen die Israel veiligheid zal garanderen en het recht zich te ontwikkelen in het kader van een conferatie of een federatie tussen ons, de Palestijnen en Jordanië”.

Het idee van een Israelisch-Jordaans-Palestijnse confederatie werd vorige maand verdedigd door Faisal Husseini, een van de belangrijkste Palestijnse leiders in bezet gebied. Hij wekte toen de toorn van verscheidene vooraanstaande Palestijnenen met zijn opmerking dat “de Palestijnse staat slechts een tussenfase zal zijn van minder dan een decennium voor de vestiging van een confederatie tussen Jordanië, Palestina en Israel”. Een Jordaanse vertegenwoordiger zei vorige week echter niet veel in het idee te zien.

Het vredesoverleg tussen Israel en de Palestijnen in Washington is tot dusverre zonder resultaten gebleven, ondanks de hoopvolle verwachtingen vooraf. Rabin stelde gisteren dat dit het gevolg was van het ontbreken van een “werkelijke leider onder hen (de Palestijnen), die beslissingen kan nemen. De leden van de Palestijnse delegatie zijn onderling verdeeld en de PLO is een obstakel voor de onderhandelingen.”

Ten aanzien van de onderhandelingen met Syrië, die na verklaringen over vooruitgang vorige week volgens Damascus in een impasse terechtkwamen, zei Rabin dat de onderhandelingen op hoger niveau moeten worden gehouden. “Als het proces voortduurt, zal dat op ander niveau moeten gebeuren.” Rabin maakte geen melding van Israelische persberichten dat de VS en Egypte proberen een ontmoeting tussen de Israelische premier en de Syrische president Assad te regelen. Westerse diplomaten zijn echter van mening dat zo'n top voorlopig uitgesloten is.

Israel kreeg in Washington voor het eerst sinds meer dan een jaar een aanwijzing dat de navigator Ron Arad, zes jaar geleden boven Libanon neergeschoten, nog in leven is. De bevestiging kwam van de Libanese onderhandelingsdelegatie, en Rabin heeft onmiddellijk meer bijzonderheden gevraagd. Israel, dat grote waarde hecht aan terugkeer van Ron Arad, heeft de afgelopen jaren vergeefs geprobeerd de navigator los te krijgen in het kader van een alomvattende regeling van de gijzelaarscrisis in Libanon. (Reuter, AP, AFP)