Pleidooi om SVR over te dragen aan Rekenkamer

DEN HAAG, 23 SEPT. Het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen moet helemaal worden overgedragen aan de Algemene Rekenkamer. De Sociale Verzekeringsraad, de instantie die door werkgevers en werknemers wordt bestuurd en nu belast is met het toezicht, kan dan worden opgeheven. Dit pleidooi hield gisteren H. Peperkamp, bestuurder van de industriebond FNV, in het vakbondsmuseum in Amsterdam tijdens een discussie over de WAO.

Peperkamp is uit hoofde van zijn functie bestuurder van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), de instantie die voor dertien bedrijfsverenigingen de administratie verricht. De bedrijfsvereniging voert de Ziektewet, WAO, Werkloosheidswet (WW), toeslagenwet, en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) uit.

Volgens Peperkamp moeten werkgevers en werknemers op afstand worden gehouden van het toezicht op instanties die ze zelf besturen. Peperkamp: “Ik vind het niet kloppen dat als ik bij de commissie toezicht van de Sociale Verzekeringsraad kom, ik daar dezelfde mensen tref met wie ik een paar dagen eerder het beleid heb uitgestippeld. En die controleren vervolgens weer of ik dat beleid wel goed heb uitgevoerd.”

Werkgevers en werknemers liggen onder vuur wegens hun rol in de uitvoering van de sociale zekerheid. De Tweede Kamer gaat de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid in een parlementaire enquête onder de loep nemen.

Op verzoek van het kabinet is de inbreng van de sociale partners in het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen onlangs verminderd. De controle wordt sinds 1 januari uitgeoefend door de Toezichtkamer, die voor de helft bestaat uit onafhankelijke kroonleden en ook een onafhankelijke voorzitter heeft. De andere helft van de leden vertegenwoordigen werkgevers en werknemers.

Peperkamp wil het toezicht helemaal overdragen aan de Algemene Rekenkamer, de instelling die de overheidsuitgaven controleert op doelmatigheid en rechtmatigheid. “De Rekenkamer is zeer goed uitgerust om de taken van de Sociale Verzekeringsraad over te nemen”, zegt Peperkamp.

In een reactie zegt een woordvoerder van de Rekenkamer dat het een “enorme omschakeling zou betekenen” waarvan consequenties nog niet zijn te overzien.

De oppositiepartijen VVD, D66 en Groen Links braken deze zomer een lans voor een “sterk onafhankelijk toezicht” op de uitvoering van de sociale zekerheid met een jaarlijkse rapportage aan regering en parlement.