Olieproduktie Algerije wordt flink opgevoerd

ALGIERS, 23 SEPT. Algerije zal zijn olieproduktie in 1996 opvoeren met 25 procent en in het jaar 2000 nog eens. Dit heeft de minister voor energiezaken Hacen Mefti gisteren op de Algerijnse radio aangekondigd.

De produktieverhoging komt bovenop de 760.000 vaten ruwe olie per dag die Algerije nu dagelijks op de markt brengt, conform het binnen de Organisatie van olie exporterende landen (Opec) afgesproken quotum.

Sonatrach, de Algerijnse staatsenergiemaatschappij, heeft vorig jaar buitenlandse oliebedrijven die bij de nationalisatie in de jaren '70 het land hadden verlaten, uitgenodigd om weer contracten in Algerije af te sluiten voor de produktie van olie en aardgas. Daarmee kwam een eind aan een virulente nationalistische politiek die er sinds 20 jaar op was gericht de winning en exploitatie van delfstoffen exclusief in Algerijnse handen te houden. Dat beleid heeft het land economisch een sterke achterstand opgeleverd. De regering hoopt door de ommezwaai nu een belangrijke impuls te geven aan nieuwe buitenlandse investeringen.

In 1978 bereikte de Algerijnse olieproduktie een piek van 1,2 miljoen vaten (van 159 liter) per dag. Sindsdien houdt het land zich aan zijn produktiequotum van Opec, van 760.000 tot 800.000 vaten per dag. Opec houdt op termijn rekening met een aanzienlijke verhoging van zijn produktieplafond omdat de oliestroom uit andere delen van de wereld geleidelijk aan zal afnemen. Maar de onderlinge verdeling van de produktie kan tot nieuwe spanningen binnen de organisatie leiden omdat behalve Algerije ook andere lidstaten zoals Iran en Koeweit hogere quota willen en ook Irak zijn aandeel spoedig weer zal opeisen.

Met een buitenlandse schuld van 27 miljard dollar, grote interne politieke en sociale spanningen, een jonge beroepsbevolking met een hoge werkloosheid is modernisering van de olie- en gasindustrie van groot belang voor een opleving van de Algerijnse economie. Jaarlijks heeft het land nu 13 miljard dollar aan inkomsten uit de olie- en gasexport, maar 70 procent van die opbrengst is nodig voor de rente en aflossing van de buitenlandse schuld.

Algerije beschikt over bewezen reserves van 9,2 miljard vaten olie en kan op basis van de huidige volumes nog ruim 20 jaar olie produceren. De aargasreserves zijn twee maal zo groot als de Nederlandse en goed voor bijna 70 jaar produktie op het huidige niveau. (AP)