Nieuw Joegoslavie mag niet meedoen van Assemblee VN

NEW YORK, 23 SEPT. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vannacht met een meerderheid van bijna 80 procent de "Federale Republiek Joegoslavië' uitgesloten van de verdere werkzaamheden van de Algemene Vergadering.

De republiek, die bestaat uit Servië en Montenegro, wordt niet beschouwd als de opvolger van het vroegere Joegoslavië. De nieuwe republiek zou het lidmaatschap moeten aanvragen, zo staat in de resolutie. Voor Kerstmis wordt bepaald aan welke voorwaarden het dient te voldoen.

Het besluit werd genomen met 127 stemmen vóór, 6 tegen en 26 onthoudingen. Het besluit houdt geen formele uitsluiting van de Verenigde Naties in, maar wel een feitelijke, doordat Joegoslavië geen activiteiten binnen de organisatie meer kan ontplooien. Er bestond vandaag nog enige onduidelijkheid over de precieze gevolgen. Sommige landen, onder aanvoering van Rusland, geloven dat Joegoslavië zijn VN-missie kan handhaven, zijn naambord kan behouden en zo nodig kan deelnemen aan bijeenkomsten van de Veiligheidsraad. De VS daarentegen stellen dat het geen lid meer is, en dat zijn vlag en naambord moeten worden weggehaald.

De maatregel is zonder precedent in de geschiedenis van de VN. Zuid-Afrika werd in 1974 zijn stemrecht in de Algemene Vergadering ontnomen wegens zijn apartheidspolitiek, maar het bleef verder VN-lid.

Milan Panic, de minister-president van "rest'-Joegoslavië, deed gisteren nog een laatste, vertwijfelde poging het tij te keren. De grote meerderheid had echter geen oor voor zijn stelling dat Servië vrede wil en dat de Bosniërs oorlogszuchtig zijn.

Er bleef hem weinig anders over dan tegen het einde van zijn toespraak formeel het VN-lidmaatschap aan te vragen “namens het nieuwe Joegoslavië”.