Meningsverschil over accountants ten einde

DEN HAAG, 23 SEPT. Het slepende meningsverschil tussen minister Andriessen (economische zaken) en de Tweede Kamer over de accountantswetgeving is tot een einde gekomen. De Kamer gaat akkoord met een initiatief-wetsontwerp van een groot aantal fracties, zo bleek gisteren. Door wijziging op een voor hem essentieel onderdeel, waardoor AA-accountants en opzichte van RA-accountants meer bevoegdheden krijgen, kan ook de minister er mee leven.

Verandering van de accountantswetgeving had al jaren geleden tot stand moeten komen op grond van een EG-richtlijn, maar de diverse betrokken partijen werden het niet eens. Andriessen wilde één regime voor de lager opgeleide accountant-administratieconsulenten (AA's), die werken voor kleinere bedrijven en de hoogopgeleide registeraccountants (RA's). Beide groepen zouden de status krijgen van wettelijk controleur.

Na een stevige lobby van de twee groepen accountans kwam de Tweede Kamer tegen de plannen van Andriessen in verzet. Belangrijkste argument van de beide beroepsgroepen was dat door de creatie van één soort accountant onduidelijkheid voor de cliënt zou ontstaan. “Beide groepen wilden hun eigen winkel behouden”, aldus een zegsman bij Economische Zaken.

Onder leiding van het voormalige CDA-Kamerlid Schartman kwam een initiatief-wetsontwerp tot stand, dat het onderscheid tussen RA's en AA's overeind hield. De laatste groep zou beperkte controlemogelijkheden moeten krijgen voor het midden- en kleinbedrijf.

Nadat Schartman de Kamer had verlaten om burgemeester van Nootdorp te worden, werd het initiatief-ontwerp onder leiding van PvdA-kamerlid Achttienribbe aangepast: ook AA's krijgen een controlerende bevoegdheid voor alle bedrijven. Die aanpassing was bedoeld om Andriessen over de streep te trekken. De minister zal nu zijn eigen voorstel intrekken zodra het initiatief-wetsontwerp door de Senaat is goedgekeurd.

Het voorstel van Achttienribbe komt ook tegemoet aan het bezwaar van de accountants dat de overgangsregeling die door de minister werd voorgesteld te licht was. Afhankelijk van hun ervaring moeten alle AA-accountants worden bijgeschoold voordat ze de jaarrekening van grotere bedrijven mogen controleren.