Lubbers praat met Catalaanse premier over La Seda

ROTTERDAM, 23 SEPT. Akzo heeft voor de afwikkeling van de affaire La Seda hulp gekregen van premier Lubbers. De minister-president ontvangt volgende week de president van Catalonië, Jordi Pujol. Tijdens dit officiële bezoek “zullen Akzo en La Seda zeker ter sprake komen”, zei Lubbers in Sevilla, waar hij de afgelopen dagen een bezoek bracht aan de "Expo'-beurs.

Lubbers heeft tijdens de Olympische Spelen begin augustus al met Pujol en Akzo-voorzitter Loudon gesproken over de gang van zaken rondom de Spaanse vezelproducent La Seda. Een maand later maakte Akzo bekend dat de omstreden verkoop van het meerderheidspakket aandelen (57,5 procent) in La Seda aan de Catalaanse advocaat Soler Padro zou worden teruggedraaid. Akzo eist nu in een gerechtelijke procedure van Padro de aandelen, die hij heeft gekocht voor het symbolische bedrag van één peseta, terug om ze vervolgens te kunnen schenken aan de Catalaanse deelregering. In ruil daarvoor hebben de regering en de Spaanse vakbonden, die de rechtsgeldigheid van het contract al vanaf het begin betwisten, beloofd om de aanklachten tegen Akzo in te trekken.

Volgens een woordvoerder van Akzo is er geen direct verband tussen de ontmoeting van Lubbers, Pujol en Loudon tijdens de Olympische Spelen en de rechtszaak tegen Padro, “Onze contacten met de Catalaanse overheid lopen al langere tijd”. Akzo heeft geen verzoek ingediend bij Lubbers om te bemiddelen, zegt de woordvoerder, maar de onderneming “acht het evident dat een zaak als La Seda aan de orde komt” tijdens het komende bezoek van Pujol aan Lubbers.

De Nederlandse regering bemoeit zich in het algemeen alleen met zakelijke transacties als er een overheid bij betrokken is, zegt men op het ministerie van algemene zaken. Maar in dit geval “is er geen sprake van officiële bemoeienis van Lubbers”, aldus een woordvoerder van de minister-president. Lubbers heeft volgens hem informeel gesproken met Pujol en daarbij is La Seda even aan de orde geweest: “Als Lubbers een probleem wordt voorgelegd, dan praat hij er natuurlijk over.”

De beschuldigde advocaat Padro is van mening dat er wel degelijk politieke druk is uitgeoefend. “Het afgelopen jaar heeft Akzo nooit de intentie uitgesproken om het contract met mij te verbreken. Na de ontmoeting tijdens de Olympische Spelen zijn ze opeens van taktiek veranderd”, aldus de advocaat. Akzo had met Padro afgesproken dat hij binnen 60 dagen na de ondertekening van het koopcontract zijn aandeel in La Seda terug zou brengen tot 25 procent en het binnen drie maanden geheel aan de andere aandeelhouders zou overdragen. Anders was hij verplicht zelf een bod op alle overige aandelen uit te brengen. De advocaat gedroeg zich echter als de nieuwe eigenaar van La Seda. Dat stuitte op grote tegenstand bij de Catalaanse regering en de vakbonden en leidde het afgelopen jaar tot rechtszaken tegen Akzo en Loudon persoonlijk wegens vermeend sociaal onverantwoord beleid.