Kok pleit voor betere samenwerking

WASHINGTON, 23 SEPT. “We herinneren ons allemaal hoe het verwoestende beleid van de jaren dertig, van protectionisme en isolationisme, de wereld in een tragedie heeft gestort. Dit was de reden voor de oprichting van het Internationale Monetaire Fonds, de Wereldbank en de GATT (het algemene akkoord voor handel en tarieven). Het is mijn diepe overtuiging dat we in deze internationale fora zo krachtig mogelijk moeten samenwerken.”

Dit zei minister Kok van financiën gisteren in zijn toespraak voor de jaarvergadering van het IMF en de Wereldbank. Kok sprak namens de Nederlandse kiesgroep, waarvan ook Cyprus, Israel, Roemenië, Bulgarije, Oekraine, Georgië, Moldavië en Armenië deel uitmaken. Joegoslavië, eveneens lid van de kiesgroep, is de toegang tot de jaarvergadering geweigerd.

Kok noemde als oorzaak voor de recente spanningen de grote verschillen in financieel-economische beleid, zowel tussen de VS en Europa als tussen Europese landen onderling. Kok wees op de dringende noodzaak om begrotingstekorten in de industrielanden te verlagen, zodat de rente kan dalen en meer besparingen beschikbaar komen. “Als ieder land zijn begrotingsbeleid op orde heeft, levert een op stabiliteit gericht monetair beleid geen wisselkoersspanningen op. Een dergelijke afstemming van het beleid is helaas nog ver te zoeken.”

Overheden moeten, aldus Kok, veel nauwer met elkaar en met de bestaande internationale instituties samenwerken. Alleen op die manier kunnen de uitdagingen van economische beleidsafstemming, verspreiding van welvaart, gezonde handelsbetrekkingen en bescherming van het milieu worden aangepakt. We moeten voorkomen, zei Kok, dat overheden falen. “Dan kunnen ze slechts zichzelf verwijten maken als ze door kiezers niet begrepen worden en als de mensen elkaar onderling niet langer verstaan.”