Klacht tegen reclame van ABN-Amro

AMSTERDAM, 22 SEPT. Bij de Reclame Codecommissie is een klacht ingediend over de campagne van de ABN Amro, waarin studenten onder het motto "Ga maar 'ns even lekker over de rooie' de mogelijkheid krijgen tot 2000 gulden rood te staan op een studentenrekening. Het bezwaar geldt vooral de slogan "lekker over de rooie gaan', aldus een woordvoerster van de Stichting Reclame Code.

Studentendecanen en de Landelijke Studentenvakbond hebben al eerder bedenkingen geuit tegen de campagne. “Te uitnodigend”, vindt decaan P. Schoemaker van de Vrije Universiteit in Amsterdam. “De bank doet alsof het niets kost, maar op den duur betaal je enorm veel rente.”

ABN Amro meent dat de campagne niet oproept tot het aangaan van bankschulden. “Wij communiceren met de doelgroep op een wijze die aansluit bij hun manier van uitdrukken”, aldus een woordvoerder. “Er is ons als commerciële instelling alles aan gelegen overcreditering te vermijden.” De bank ontvangt op dit moment 13,9 procent rente op jaarbasis over het bedrag dat de student rood staat. Als de student positief staat op de rekening ontvangt hij 4,5 procent rente.

De Landelijke Studenten Vakbond noemt de reclames van de ABN Amro, waarop studenten staan afgebeeld met vliegtickets in de hand en computers onder de arm, “eigenaardig”. “Het merendeel van de studenten leent geen geld voor een luxe vakantie of een stereotoren. Lenen is meestal noodzaak om in het onderhoud te voorzien”, aldus J. Warps, vice-voorzitter van de vakbond.