Kabinet: geen strengere eisen gezinshereniging

DEN HAAG, 23 SEPT. Het kabinet is niet van plan nieuwe, strengere eisen te stellen aan de gezinshereniging voor allochtonen.

Dit heeft minister Dales (binnenlandse zaken) vanochtend geantwoord op vragen van de Tweede Kamer tijdens de evaluatie van het nationale minderhedendebat.

CDA en VVD willen strengere eisen stellen aan gezinsvorming en -hereniging stellen om de groep migranten die op die manier Nederland binnenkomt te verkleinen. De PvdA verzette zich gisteravond onder verwijzing naar afspraken hierover in het regeerakkoord tegen verscherping van het beleid. Volgens D66 zou beperking indruisen tegen de rechten van de mens.

Dales bevestigde nog eens dat het kabinet niet voornemens is van het regeerakkoord af te wijken. Wel komt het kabinet, dat ook verdeeld is over de gezinshereniging, binnenkort met een langverbeid standpunt over een rapport dat mede over gezinsvorming en -hereniging handelt.

Een grote meerderheid in de Kamer toonde zich tevreden over de wijze waarop de nationale minderhedendiscussie is gevoerd en de aanzetten die het kabinet heeft gegeven voor beleid. Diverse partijen benadrukten dat het debat diende te worden voortgezet.

Groen Links-woordvoerder P. Rosenmöller zette vraagtekens bij het “Bobo-achtige karakter” van de congressen en conferenties tijdens de discussie. Hij riep op tot praktische maatregelen die de integratie verbeteren. Samen met D66 diende hij een vanmorgen motie in waarin wordt oproepen tot verbetering van de volgens beide partijen tekortschietende opvang van nieuwkomers.

VVD-woordvoerder H. Dijkstal noemde als een van de "winstpunten' van het debat dat “onder allochtonen een toenemende bereidheid is eigen verantwoordelijkheid te nemen en nuchter en zakelijk over de problemen te praten.” Als "minpunten' noemde Dijkstal onder meer de “stigmatisering van etnische minderheden als probleemgroepen”. Ook was er volgens hem te weinig aandacht voor positieve ontwikkelingen geweest bij de minderheden.

Dijkstal botste enkele keren met PvdA-woordvoerder T. Apostolou. Die verweet de VVD “regelmatig” te hebben “ingespeeld op verkeerde opvattingen over migranten” en de discussie te hebben “vertroebeld” met het “ongenuanceerd spreken over de toepassing van het strafrecht op migrantenjongeren.” Dijkstal voegde Apostolou toe dat hij “helemaal niets, maar dan ook niets” van de bedoelingen van de VVD had begrepen.

Apostolou toonde zich genomen niet pessimistisch over de toekomst van de migranten in Nederland. Het kabinet zou echter wel meer moeten doen om buitenlanders aan het werk te helpen. De PvdA wil dat het kabinet een stuurgroep instelt die de werkloosheid onder migranten substantieel helpt verlagen. Dales beloofde deze suggestie te zullen bestuderen.

Het GPV kritiseerde het gebruik dat premier Lubbers wil maken van de Islamitische Raad bij de integratie van allochtonen. Volgens E. van Middelkoop (GPV) kan Lubbers met een godsdienstige raad alleen over godsdienstige zaken praten.