Grote verwarring over polio, hoofdinspectie adviseert: Kinderen tot 13 jaar inenten

DEN HAAG, 23 SEPT. Kinderen tot 13 jaar die buiten het risicogebied voor polio-besmetting wonen, moeten worden ingeënt als dat in het verleden niet of onvolledig is gebeurd. Geneeskundig hoofdinspecteur G.H.A. Siemons van het ministerie van WVC adviseerde dat vanmiddag aan de directeuren van de GGD's buiten het risicogebied die in Utrecht bijeenkwamen. Bij GGD's heerst verschil van mening over een landelijke inentingscampagne. De campagne vloeit voort uit één ziekte- en vier besmettingsgevallen van polio in een gezin in Streefkerk.

Volgens WVC is het ook verstandig voor mensen tot 62 jaar buiten het risicogebied om zich te laten inenten tegen polio, als dat de laatste 15 jaar niet of onvolledig is gebeurd. Een groot aantal GGD's ziet geen enkele noodzaak om ook deze groep mensen nu in te enten. De opstelling van het departement en de reacties daarop van de GGD's hebben bij een groot deel van de bevolking tot grote verwarring geleid. Het gevolg hiervan is dat ook buiten het risicogebied duizenden mensen zich melden voor vaccinatie. De Amsterdamse GG & GD meldde vanmiddag af te zien van een actieve entcampagne bij volwassenen. Volgens de GG & GD is het polio-risico voor niet bedreigde gebieden waartoe de hoofdstad behoort “uiterst gering”. In Zeeland maakten gisteren vele duizenden Zeeuwen een vergeefse tocht naar de achttien kruisgebouwen waar werd ingeënt. De vaccinatiestof was 's middags nog niet gearriveerd en de bestaande noodvoorraad was snel op. Een woordvoerder van de GGD Zeeland spreekt van “een enorme organisatorische miskleun”.

In Rotterdam was er voor massale inentingen gisteren nog niet voldoende vaccin beschikbaar. De Rotterdamse GGD rekent ook de kinderen van migranten tot de risicogroepen. Onder allochtonen is volgens L. Weltens van de Rotterdamse GGD de vaccinatiegraad relatief laag (naar schatting tussen de tachtig en negentig procent), maar toch hoger dan onder de orthodoxe protestanten.

    • Ward op den Brouw