Frans-Duitse top: franc op peil houden

PARIJS, 23 SEPT. De Duitse steun voor Frankrijk om de franc op peil te houden en de crisis in het EMS te beëindigen, lijkt het eerste concrete resultaat van het twee uur durende gesprek dat president Mitterrand en bondskanselier Kohl gistermiddag in Parijs hadden. Na afloop van de bijeenkomst gisteren op het Elysee werd geen enkele verklaring afgelegd.

In Parijs werd gisteren na afloop van het ingelaste beraad algemeen aangenomen dat het 'Frans-Duitse koppel' het Verdrag van Maastricht - dat de Franse bevolking zondag met een krappe meerderheid goedkeurde - wil redden nu de Britse premier John Major, de huidige voorzitter van het EG-overleg, aankoerst op uitstel van ratificatie zolang er geen oplossig is gevonden voor het Deense "nee'.

In Kopenhagen heeft premier Poul Schlüter laten weten dat hij substantiële wijzigingen van het verdrag nastreeft. Een nieuw referendum over de verhouding tussen Denemarken en de EG voorziet Schlüter pas voor volgend najaar. Eerder had hij komend voorjaar als mogelijke datum genoemd.

De verklaring die Helmut Kohl gisteren na terugkomst in Duitsland aflegde, dat het verdrag geratificeerd moet worden en er geen heronderhandeling zal plaats vinden, lijkt ook de opvatting van Mitterrand. De Bondskanselier en de Franse president lijken het ook eens te zijn dat de komende Europese top een antwoord moet geven op de scepsis over "Maastricht' die bij de publieke opinie in veel EG-landen aan de dag is getreden. Kohl zei daarover gisteren dat de top zal moeten tegemoetkomen aan de “wensen en angsten van de bevolkingen”. “Als we tot de conclusie komen dat Brussel te veel dingen regelt, dan moet dat ophouden en dan moeten we zelfs terugkeren.”

De volledige "nieuws-blackout' waartoe gisteren na het gesprek Mitterrand-Kohl in Parijs zonder enige toelichting werd besloten, leidde in de Franse hoofdstad tot speculaties over mogelijke initiatieven van Mitterrand en Kohl. Gedacht wordt aan het "aankleden' (of "uitkleden') van "Maastricht' met verklaringen en eventueel protocollen - zoals door Denemarken is gesuggegeerd. Daarmee zou de publieke opinie - onder meer in Duitsland - gerust moeten worden gesteld en ratificatie door Denemarken mogelijk moeten worden gemaakt.

Als het Deense struikelblok kan worden weggenomen, kan de Britse premier Major ratificatie in Groot-Brittannië niet op de lange baan schuiven. Een Frans-Duitse actie om "Maastricht' in lichtelijk gewijzigde vorm te redden, krijgt meer kans van slagen als Bonn en Parijs solidair zijn om de monetaire onrust te beteugelen.

In het verleden hebben Frankrijk en Duitsland herhaaldelijk samen intitatieven genomen om de voortgang van de Europese integratie te bewerkstelligen.