Fouten gemaakt bij sterilisatie in Winterswijk

WINTERSWIJK, 23 SEPT. In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zijn tussen augustus 1990 en september 1991 fouten gemaakt bij de sterilisatie in een groep van 75 vrouwen. Vier vrouwen zijn inmiddels zwanger geworden.

Het ziekenhuis heeft hierover de Geneeskundige Inspectie ingelicht. Het ziekenhuis wil uit privacy-overwegingen niet zeggen of er door de vier schadeclaims zijn ingediend. Men heeft alle overige vrouwen uitgenodigd voor een gesprek over mogelijke risico's en verdere maatregelen. In het Winterswijkse ziekenhuis worden jaarlijks door vier gynaecologen 200 sterilisaties uitgevoerd. Uit de zwangerschapsmeldingen van de vier vrouwen heeft het ziekenhuis kunnen afleiden dat de fouten zijn gemaakt in één bepaalde operatiekamer. Volgens directeur patiëntenzorg drs. A.B. Wymenga kan de oorzaak van de mislukte operaties zowel bij de behandelende arts als bij apparatuur hebben gelegen. De betreffende gynaecoloog is inmiddels met pensioen, de apparatuur in de operatiekamer is vervangen. Het ging om een apparaat waarmee de eileiders worden dichtgeschroeid. Volgens Wymenga is de kans dat er nog meer zwangerschapsmeldingen komen zeer klein. Men heeft berekend dat er zich technisch gezien nog 0,4 van de 75 vrouwen zouden kunnen melden met een ongewenste zwangerschap.

In Nederland worden jaarlijks 14.000 sterilisaties uitgevoerd, verdeeld over drie methoden: het dichtschroeien van de eileiders en het plaatsen van een clip of een ringetje. De kans dat een sterilisatie niet het gewenste effect heeft is klein maar altijd aanwezig. Uit een onlangs uitgebracht rapport van de Nederlandse Vereniging voor Gynaecologie en Obstetrie blijkt dat tussen de 0,2 en 0,5 procent van gesteriliseerde vrouwen toch zwanger wordt. In de helft van die gevallen is dat te wijten aan een fout van de behandelend arts, in de andere helft ligt het aan de methode zelf. Volgens de Tilburgse gynaecoloog dr. H. Vervest, secretaris van de vereniging, komt het zelden voor dat vrouwen die ondanks een sterilisatie toch zwanger worden een schadeclaim indienen. “Een claim blijkt uiterst zeldzaam. De veronderstelling dat claims zouden toenemen was wel een van de redenen voor het onderzoek.” De vereniging heeft uit haar onderzoek wel de conclusie getrokken dat er betere voorlichting moet worden gegeven aan vrouwen die zich laten steriliseren: “Er moet door artsen meer op gewezen worden dat de kans op een zwangerschap blijft bestaan. Als een vrouw na een sterilisatie over tijd is, moet er toch een lampje gaan branden: een zwangerschap blijft mogelijk.”