Duisenberg: EMS kan aanval op franc aan

WASHINGTON, 23 SEPT. Het Europese Monetaire Stelsel moet de tijdelijke aanval op de Franse franc kunnen weerstaan. Gezien de situatie van de Franse economie is er geen reden tot devaluatie, aldus dr. W.F. Duisenberg, president van De Nederlandsche Bank. Duisenberg deed zijn uitlatingen gisteravond, voorafgaand aan de Franse renteverhoging van vanochtend.

“Als Frankrijk bereid is om met de vuist op tafel te slaan, kan het EMS stand houden”, zei Duisenberg, vooruitlopend op de renteverhoging van vandaag. Met een verwijzing naar de Britse ervaring van vorige week zei hij: “Tijdige inzet van het rente-instrument kan veel onheil voorkomen.”

“De economische factoren in Frankrijk geven geen enkele aanleiding tot een verandering van de pariteiten in het EMS”, aldus Duisenberg. Hij wees er op dat de inflatie in Frankrijk al twee jaar een procentpunt lager is dan in Duitsland, dat de loonontwikkeling in Frankrijk gematigder is dan in Duitsland en dat de Franse begroting, als een van de weinige in de EG, voldoet aan de strenge eisen die gesteld zijn voor toetreding tot de toekomstige monetaire unie.

Met betrekking tot de pond-crisis van vorige week verweet Duisenberg de Britten het rente-instrument te hebben "ver-politiseerd'. De Britse minister van financiën had volgens hem uit politieke overwegingen de rente niet eerder verhoogd. In Groot-Brittannië is de rente in dienst van de economische groei en geen instrument voor stabilisatie van de wisselkoers. Maar, zei Duisenberg, “Rente kan geen twee heren dienen.”

Volgens hem zou de Bank of England, de Britse centrale bank, de verantwoordelijkheid voor het rentebeleid moeten krijgen, zoals ook het geval is bij de centrale banken in Duitsland en Nederland. Maar de Britse regering is verdeeld over de vraag of de Bank of England onafhankelijk van de politiek moet worden gemaakt. Deze kwestie zal, meent Duisenberg, bij de onderhandelingen over een eventuele terugkeer van het pond in het wisselkoersmechanisme van het EMS zeker een rol spelen.

    • Roel Janssen