China volhardt in Tibet-beleid, geen concessies

PEKING, 23 SEPT. China heeft elke concessie inzake Tibetaanse onafhankelijkheid verworpen en de "Dalai-kliek' veroordeeld voor zijn internationale anti-China activiteiten. De herhaling van China's onwrikbare standpunt inzake Tibet is vervat in "Tibet, eigendom en mensenrechten-situatie', een nieuw witboek van het voorlichtingsbureau van de Chinese staatsraad.

Het witboek stelt wel onderhandelingen met de Dalai Lama in het vooruitzicht maar onder voorwaarde dat hij eerst erkent dat Tibet een onvervreemdbaar deel van China is. Het boek beschuldigt de Dalai Lama van het misbruiken van de goede wil van de centrale regering (die in 1980 haar wanbeleid in Tibet erkende en correcties aanbracht). “In plaats daarvan voerde hij zijn separatistische activiteiten om het moederland te splijten op ... in 1988 kwam hij met het Straatburg-voorstel, waarin hij China's soevereiniteit over Tibet ontkende ... en terzelfdertijd beraamde bij onlusten in Tibet en stookte die verder op ... China's soevereiniteit over Tibet duldt geen ontkenning. Er kan geen sprake zijn van onafhankelijkheid of semi-onafhankelijkheid en evenmin van onafhankelijkheid onder enige dekmantel”, aldus het witboek.

Het document onderstreept de grote verdiensten van de Chinese overheersing, o.a. de vooruitgang die Peking in vele opzichten zou hebben gebracht, zoals de afschaffing van de lijfeigenschap en de invoering van "democratische hervormingen' en modern onderwijs. Het stuk redeneert dat de overgrote meerderheid van locale bestuurders Tibetanen zijn en presenteert dat als democratie.

Het document zet verder uiteen dat China de afgelopen 40 jaar 3,6 miljard dollar in Tibet heeft gestoken als fiscale subsidies en als investeringen in kapitaalgoederen. Jaarlijks worden grote hoeveelheden goederen, zoals graan en olie binnengebracht ondanks de grote afstanden en het moeilijke terrein. Nieuwe wegen op 5.000 tot 6.000 meter hoogte zijn in aanbouw en het grote tekort aan gespecialiseerd personeel wordt met Chinezen aangevuld. Het document lijkt een weerlegging van een rapport dat de regering-in-ballingschap van de Dalai Lama in Noord-India onlangs heeft uitgebracht over de milieu-vernietiging door de Chinezen in Tibet. Het Chinese rapport verwerpt dat en voert cijfers aan op het gebied van land- en mijnbouw, bosbeheer en hydro-energievoorziening die het tegendeel moeten aantonen.

    • Willem van Kemenade