Campagne overheid voor "Maastricht'

DEN HAAG, 23 SEPT. De Nederlandse regering begint een voorlichtingscampagne om het verdrag van Maastricht “dichter bij de burgers” te brengen. Als eerste activiteit zal premier Lubbers op 12 oktober in het provinciehuis van Maastricht deelnemen aan een forumdiscussie over het verdrag van Maastricht.

Van midden oktober tot medio november worden er circa zeven discussiefora belegd waar ministers, Tweede Kamerleden en journalisten aan deelnemen. Het ministerie van buitenlandse zaken organiseert de bijeenkomsten, die plaats zullen hebben in diverse provincies. “Het is de bedoeling dat er een écht debat komt, er worden ook tegenstanders van Maastricht uitgenodigd”, aldus een woordvoerder vanochtend. “De fora moeten niet een groot promotiegala voor Maastricht worden”.

Hij wees erop dat het idee om een informatiecampagne voor het verdrag van Maastricht te houden al langere tijd bestaat. De uitslag van het referendum in Frankrijk toont aan, zo meent het ministerie, dat er nog steeds een “informatiekloof” is.

De voorlichtingscampagne loopt parallel met de behandeling van het verdrag van Maastricht in de Tweede Kamer. Morgen zal de Kamer nog kort debatteren over de gevolgen van het zuinige ja dat de Fransen zondag aan Maastricht gaven. Het Kamerdebat voor de ratificatie van het verdrag is gepland voor de tweede helft van oktober. Komende zaterdag houdt de PvdA in Amersfoort een "briefing' over Europa waar PvdA-leider Kok, staatssecretaris Dankert en de Belgische minister van buitenlandse zaken, de socialist W. Claes, aan deelnemen.

Aan de discussiefora van de regering nemen naast Lubbers ook afwisselend andere bewindslieden deel, zoals vice-premier Kok, minister Van den Broek en staatssecretaris Dankert. Buitenlandse zaken wil, om het debat te bevorderen, ook “kritische Tweede Kamerleden” uitnodigen, zoals leden van Groen Links en de klein-rechtse fracties van SGP, GPV en RPF die - om uiteenlopende redenen - tegen Maastricht zijn.