Bezorgdheid bij Raad over "leesuitval'

DEN HAAG, 23 SEPT. De Raad voor de Kunst ondersteunt het plan van minister d'Ancona om een Landelijk Platform Leesbevordering in te stellen. Dat heeft het adviesorgaan de bewindsvrouw gisteren in een rapport laten weten.

Net als de minister is de Raad ongerust over het feit dat er steeds minder boeken worden gelezen. Ten opzichte van 35 jaar geleden heeft een daling in de tijd besteed aan lezen plaatsgevonden van meer dan vijftig procent. D'Ancona heeft inmiddels zes miljoen gulden per jaar uitgetrokken om daarin verbetering te brengen. Deze daling heeft ook gevolgen voor het boekenvak (boekhandel en uitgeverij) en de bibliotheken: er wordt minder geleend en minder gekocht.

Vrees voor teloorgang van het lezen is, aldus het rapport, equivalent aan angst voor het verval van onze cultuur. Toenemend "leesuitval' zou kunnen worden tegengegaan door te bevorderen dat mensen "meer en betere' literatuur lezen. Hierin moet het onderwijs een grote rol spelen. Het gaat dan niet zozeer om het aanleren van een leestechniek maar ook om het plezier in het lezen.

Samenwerking in een landelijke organisatie door onderwijs, bibliotheken, boekenvak en instellingen als Stichting Schrijvers School Samenleving en Bulkboek's Dag voor de Literatuur zou moeten leiden tot betere resultaten van het leesbevorderingsbeleid en tot grotere, blijvende interesse voor literatuur.