Wisselkoersen

Uit de recente ervaringen van de omgang van de markt met het EMS blijkt het volgende:

- voor de handel wordt (door economen en overheden) een (min of meer) vaste koers voordelig geacht. - overheden kunnen kennelijk niet dwingend een vaste koers opleggen: klaarblijkelijk wint de markt, zeker als de "onderliggende waarden van de economie' niet met de feitelijke koers van de munt in de pas lopen.

Is er een koers te bedenken die op korte en middellange termijn vast is, maar op lange termijn flexibel, zodat de handel een redelijke vastigheid heeft en "de markt' op lange termijn toch zijn beslissende invloed op de koers kan hebben zonder chaos te veroorzaken? Wat te denken van het idee van de "subtiel fluctuerende' "vaste' wisselkoersen? Dit idee laat zich als volgt omschrijven:

1. Stel voor een munt op basis van de marktwaarde een "vaste' koers vast. Deze koers mag bijvoorbeeld twee en een halve procent naar boven en beneden fluctueren. Steun deze koers. 2. Als een munt door "de markt' voortdurend laag gewaardeerd wordt (beneden de spilkoers) of juist hoog gewaardeerd wordt (boven de spilkoers), stel deze koers dan regelmatig (bijvoorbeeld wekelijks) bij. Neem telkens als nieuwe spilkoers de gemiddelde marktwaarde van een munt van de laatste 52 weken. Voor "de handel' ligt de koers daarmee enigszins vast (grote afwijkingen en kortstondige grote wisseling in koersen worden niet getolereerd) terwijl er ook op lange termijn nog flexibiliteit overblijft, hetgeen in de huidige situatie handig is voor landen als Groot-Brittannië en Italië wier economische situatie sterk verschilt van de overige partners uit het EMS. Zij kunnen in sterkere mate op langere termijn bijvoorbeeld een eigen rentebeleid voeren, passend bij hun situatie.

Stel dat er een Europa van twee snelheden ontstaat dan zou je bijvoorbeeld als regel kunnen stellen dat landen die vijf jaar binnen een vaste bandbreedte zonder sterk afwijkende rentetarieven de "eenheidsmunt' hebben gevolgd, deel kunnen gaan uitmaken van die eenheidsmunt. Subtiele convergentie van munten en economieën is zo mogelijk.

    • W. Röst