Werk bij toeleveranciers bouw onveilig

ROTTERDAM, 22 SEPT. De arbeidsomstandigheden in de bouwmaterialen- en glasindustrie in de regio Rotterdam laten zeer te wensen over. De Arbeidsinspectie heeft bij 45 van de 48 onderzochte bedrijven in totaal 246 tekortkomingen geconstateerd.

De inspectie vindt de uitkomst van het onderzoek teleurstellend. “Het meest zijn we geschrokken van het feit dat bedrijven in een toch redelijk professionele bedrijfstak de zaken niet zelf zó hebben georganiseerd, dat zij hun arbeidsomstandigheden op eigen initiatief systematisch verbeteren”, aldus T.J.B. van der Hoeven van de Arbeidsinspectie in Rotterdam.

De geconstateerde gebreken hadden veelal te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, lawaai, trillingen en fysiek zware arbeid, die alle gevaar opleveren voor de gezondheid van werknemers. De inspecteurs signaleerden ook dikwijls gevaarlijk intern transport. Zo ontbrak bij een betonwarenfabrikant het zicht op een transportcarrousel, waarmee transportwagentjes half-automatisch worden verplaatst. Als daar iemand tussendoor liep, kon niemand dat zien.

De 45 bedrijven waarbij tekortkomingen werden geconstateerd, zijn schriftelijk gemaand adequate voorzieningen te treffen. Bij controle bleek dat tien bedrijven nog niet aan de voorschriften voldeden. Zij hebben inmiddels een tweede waarschuwing gekregen. “Ze moeten het dit jaar in orde hebben. Mocht bij controle blijken dat er dan nog steeds wat aan mankeert, dan volgt zonder pardon proces-verbaal”, aldus Van der Hoeven.

De bouwmaterialen- en glasindustrie in de regio Rotterdam (Rijnmond, Drechtsteden, Zuidhollandse eilanden en Gorinchem en omgeving) telt een kleine honderd bedrijven. Inspectie op arbeidsomstandigheden heeft eens in de twee jaar plaats. Bij de 48 bedrijven die ditmaal werden onderzocht, werken in totaal 1400 mensen. “In deze branche, die nauw gerelateerd is aan de bouw, heerst een ruwe mentaliteit. Je bent al gauw een slapjanus als je met een helm op loopt. Over hoge geluidsniveaus en trillingen worden de schouders opgehaald. En van een twee meter hoge mal naar beneden springen wordt gezien als een staaltje van sportiviteit”, aldus het verslag van de onderzoekers. De inspectie kan ook werknemers verbaliseren die er ondanks goede instructies en voorlichting over veilig en gezond werken met de pet naar blijven gooien.