VS willen Iraks Koerden vanuit Turkije helpen

ANKARA, 22 SEPT. De VS willen een nieuwe hulpoperatie voor Noord-Irak lanceren, omdat de vrees bestaat dat anders honderdduizenden Koerden de winter niet zullen overleven of opnieuw naar Turkije zullen vluchten.

Ankara is al om toestemming gevraagd om hiervoor de geallieerde luchtmacht in te zetten, die vanaf de vliegbasis Inçirlik aan de Turkse Middellandse-Zeekust over de veiligheid in Noord-Irak waakt. De Turkse regering is in principe niet tegen het verlenen van humanitaire hulp aan de overwegend Koerdische bevolking in Noord-Irak, maar heeft nog geen definitief uitsluitsel gegeven. Dit heeft te maken met het feit dat het de bedoeling is dat aan de Turkse kant van de grens met Irak, in Habur, een voorpost wordt opgericht. De hulpgoederen moeten hier worden verzameld, waarna ze met vrachtwagens en helikopters naar Noord-Irak worden getransporteerd. Het Turkse leger is in deze regio evenwel in een guerrilla-oorlog verwikkeld met de Koerdische Arbeiderspartij, de PKK, die deels vanuit Noord-Irak opereert.

De Koerdenleiders Talabani en Barzani hebben op hun rondreis langs enkele Westeuropese hoofdsteden en Washington de afgelopen maanden aangedrongen op een nieuwe internationale hulpoperatie. De bevolking in Noord-Irak lijdt onder twee economische blokkades, die van de VN van Irak in het algemeen en die van Bagdad tegen de Koerden in het bijzonder. Het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) in Ankara schat het aantal potentiële vluchtelingen op zeker 750.000 als de wereld de 3,5 miljoen inwoners van Noord-Irak de komende maanden niet te hulp schiet wanneer hun situatie in de winterperiode verder verslechtert. Dit wil met name ook Turkije koste wat het kost voorkomen.

Vorig jaar maart weken zo'n half miljoen Iraakse Koerden naar de Turkse bergen uit, nadat hun opstand tegen het bewind in Bagdad was mislukt. Een door de VS geleide geallieerde legermacht creëerde vervolgens in Noord-Irak een "veilige haven' voor de Koerden en bood humanitaire hulp. Ze waakt vanuit Turkije nog steeds over de veiligheid in de regio. Hiertoe heeft men de beschikking over zeker 50 vliegtuigen en ondersteunend materieel.