Unifil

Kolonel der mariniers C. Homan verwijt in zijn artikel in NRC Handelsblad van 14 september, M. Reijmerink gebrek aan elementaire kennis over de politieke en militaire restricties bij vredesoperaties.

De constatering van Reijmerink (10 september), dat de lichtbewapende mariniers in Cambodja hun taak niet of nauwelijks kunnen uitvoeren, beantwoordt Homan met de opmerking, dat ook het bepaald niet lichtbewapende Nederlandse 44ste Pantserinfanteriebataljon destijds in Libanon zijn taak niet kon uitvoeren. Hij onderbouwt dat door te stellen, dat Israelische troepen in 1982 tijdens de operatie "Vrede voor Galilea' ongehinderd het Unifil-gebied doorschreden.

Homan verraadt hier een gebrek aan elementaire kennis. Het Unifil-mandaat heeft nooit behelsd op te treden in geval van een Israelische invasie. Unifil was daartoe ook niet uitgerust, noch ontplooid. In resolutie 425 van de Veiligheidsraad van 1978 staan de taken, die Unifil kreeg opgedragen. Israel stond niet toe, dat Unifil tot aan de Israelisch-Libanese grens oprukte, zoals het mandaat aangaf. Unifil bleef daardoor een "papieren tijger'. De veiligheid van Israel, noch de territoriale integriteit van Libanon konden daardoor worden gediend. Wel werden infiltraties bestreden en orde en rust in het Unifilgebied hersteld. Ook werden met succes humanitaire neventaken vervuld.

    • J.C. Mühren
    • Ex-Militair Vn-Waarnemer