Requiem

Blijkens een bericht in NRC Handelsblad van 16 september is een aantal Italiaanse bisschoppen een campagne begonnen tegen Wolfgang Amadeus Mozart, omdat deze pretentieuze missen zou hebben gecomponeerd.

Dit zou in het bijzonder van toepassing zijn op zijn Requiem. In de eerste plaats lijkt het ons ongepast dergelijke verwijten naar het hoofd te slingeren van iemand die al meer dan twee eeuwen dood is. Bovendien lijkt ons de kwalificatie "pretentieus' nauwelijks van toepassing op iemand die in bittere armoede op zijn sterfbed een van de fraaiste muzikale composities aller tijden tot stand heeft gebracht. Ten slotte heeft Mozarts muziek niet in geringe mate bijgedragen aan de bekendheid van de liturgie die aan het Requiem ten grondslag ligt.

    • S.M. Haensel
    • I.L. Pfeijffer
    • Köchel-Society den Haag