Onderzoek naar fraude op Curaçao

WILLEMSTAD, 22 SEPT. Het Openbaar Ministerie in Willemstad stelt een onderzoek in naar mogelijke onregelmatigheden bij de dienst Sociale Zaken op Curaçao. Dit heeft de persofficier van justitie O. Kraal gisteren meegedeeld. Rapporten van onder meer een accountantsbureau duiden op mogelijke onregelmatigheden bij de dienst in het kader van de uitvoering van de sociale wetgeving.

Over de omvang van de mogelijke fraude zijn geen mededelingen gedaan. Het eilandgebied Curaçao heeft inmiddels aangifte gedaan. Het OM stelt met behulp van een team van de recherche een onderzoek in naar mogelijke strafbare feiten als valsheid in geschrifte en oplichting van het eilandgebied Curaçao. Gisteren is een aantal dossiers van de dienst in beslag genomen. Voor het onderzoek is een team van vijf rechercheurs vrijgemaakt. Er zijn op dit moment geen verdachten aan te wijzen. Dat zal volgens Kraal pas kunnen na een uitgebreide studie van de dossiers. Pas wanneer de behandelende officier van justitie een goed beeld heeft van de zaak, zal hij beslissen over de wijze waarop een eventueel verder onderzoek zal plaatsvinden.