Onderzoek ECT en Unitcentre wijst op fusie

ROTTERDAM, 22 SEPT. Aandeelhouders van ECT en Pakhoed-dochter Unitcentre laten een onderzoek uitvoeren naar de waarde van beide containeroverslagbedrijven. Het onderzoek, uitgevoerd door een externe accountant, wijst op een mogelijke fusie tussen ECT en Unitcentre.

Betrokken aandeelhouders bevestigden vanmorgen dat er sprake is van een waarde-onderzoek. “We praten al enige tijd over het invullen van de plannen voor de Maasvlakte. Dat we ons daarbij van buitenaf laten adviseren lijkt me logisch”, aldus een woordvoerder van Internatio-Müller, een van de aandeelhouders van ECT.

De aandeelhouders wilden vanmorgen niet verder ingaan op het onderzoek. In een bericht in het Nieuwsblad Transport werd vandaag gesuggereerd dat de aandeelhouders een fusie tussen ECT en Unitcentre overwegen. Om die reden zouden zij nu een onderzoek naar de waarde van beide bedrijven laten uitvoeren. Voor een eerder besproken samenwerking tussen beide bedrijven via een joint-venture zou een dergelijk onderzoek overbodig zijn.

Naar verwachting worden de uitkomsten van het onderzoek binnen enkele weken voorgelegd aan de raad van commissarissen van ECT - waarin de aandeelhouders Nedlloyd, Internatio-Müller en NS zijn vertegenwoordigd - en de raad van bestuur van Pakhoed. Een definitief besluit wordt begin volgend jaar verwacht.

De directies van Unitcentre en ECT spreken al enige tijd over vormen van samenwerking op de Maasvlakte. Op die plek moeten nog voor het eind van deze eeuw in het kader van het project Delta 2000-8 in totaal acht "dedicated terminals' worden gebouwd. Samenwerking tussen de twee containeroverslagbedrijven is voor de overheid voorwaarde voor financiële steun bij de aanleg van infrastructuur op de Maasvlakte. De containerbedrijven willen dat de overheid circa 250 miljoen gulden in infra- en suprastructuur steekt. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam zal ongeveer 200 miljoen gulden in de aanleg van kademuren steken.

Een maand geleden sprak een delegatie van het kabinet met burgemeester Peper van Rotterdam en wethouder Smit (transport) over Delta 2000-8. Het kabinet beloofde toen te bekijken welke departementen een financiële bijdrage kunnen leveren. Daarnaast erkenden de aanwezige ministers dat de bouw van de containerterminals economisch van belang zijn voor de positie van Rotterdam als "mainport' en van Nederland als distributieland.