Nieuwe top ING stelt ultimatum voor privé-handel

ROTTERDAM, 22 SEPT. De directeuren van Internationale Nederlanden Groep zijn gisteren bij elkaar geroepen met de boodschap binnen twee weken alle mogelijke problemen met privé-beleggingen te melden aan de concerntop. Het initiatief volgde op het plotselinge vertrek van de topman van Internationale Nederlanden Groep, W.E. Scherpenhuijsen Rom, wegens negatieve publiciteit.

De bank wil het aftreden van Scherpenhuijsen Rom aangrijpen om in één keer alle problemen met privé-beleggingen van bestuurders op te lossen. Binnen de bank leefde de vrees dat wanneer Scherpenhuijsen Rom niet zou vertrekken, er steeds meer belastende gegevens van bankbestuurders zouden weglekken.

Daarin speelt een rol dat de Amsterdamse effectenbeurs een onderzoek heeft aangekondigd naar commissionair Oudhof, een deelneming van 40 procent van ING. Na de aankondiging is overigens van het onderzoek bij betrokkenen niet veel meer vernomen, maar de kans op belastende feiten wordt niet uitgesloten.

De affaire die tot het vertrek van Scherpenhuijsen Rom heeft geleid begon bij Oudhof. Twee bestuurders en twee directeuren van ING verlieten op aandrang van De Nederlandsche Bank de bank, nadat zij privé gehandeld hadden in aandelen via Oudhof.

Enige weken geleden bleek uit een vertrouwelijke brief van Scherpenhuijsen Rom aan de beurs dat hij persoonlijk toestemming gaf voor de wijze van beleggen. Toen ook nog bleek dat hij tien jaar terug een privé-belegging gedaan had die juridisch maar moreel niet staande te houden was, nam hij in samenspraak met commissarissen en de Nederlandsche Bank de beslissing om af te treden in de hoop dat de aanhoudende stroom van informatie over mogelijk tekortschietende controle van de hoogstverantwoordelijke, Scherpenhuijsen Rom, zou stoppen.

Voor de staf van de ING Bank was er gisteren een aparte brief, opgesteld door de bestuursvoorzitter van de bank mr. G.J.A. van der Lugt. Deze oud-Postbank-topman is door het vertrek van Scherpenhuijsen Rom vice-voorzitter geworden van het concern. Van der Lugt wees op de goede diensten van Scherpenhuijsen Rom in het verleden voor de bank en vroeg waardering voor de persoonlijke beslissing in het belang van ING op te stappen.

Staffunctionarissen grapten over het epistel: "De Lugt moet opklaren'. Zij waren teleurgesteld in de betrokkenheid van hun topman bij zaken die moreel niet toelaatbaar waren en noemde opstappen "onvermijdelijk'.