NedCar lijdt in '91 verlies van bijna 200 miljoen gulden

ROTTERDAM, 22 SEPT. Autoproducent NedCar met vestigingen in Helmond en Born heeft in 1991 een verlies geleden van bijna 200 miljoen gulden. Dat blijkt uit het jaarverslag dat onlangs is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. NedCar heeft er bewust van afgezien om de resultaten zelf openbaar te maken, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Eind vorig jaar veranderde het oorspronkelijke Volvo Car in NedCar, met als aandeelhouders de Nederlandse staat, het Zweedse Volvo-concern en het Japanse Mitsubishi. “Het jaarverslag heeft voor een deel betrekking op Volvo Car en voor een deel op NedCar. Daarom heeft de raad van bestuur in overleg met de raad van commissarissen besloten deze keer geen persconferentie te beleggen”, aldus de woordvoerder.

Als bij het bedrijfsresultaat ook rekening wordt gehouden met buitengewone baten en lasten blijft een verlies over van 74 miljoen gulden. In het jaarverslag wordt de verwachting uitgesproken dat zich dit jaar een lichte verbetering zal voordoen.

Volvo Car leed in 1990 een verlies van 75 miljoen gulden. Het jaar daarvoor werd nog een winst gemaakt van 55 miljoen gulden.

NedCar is sinds begin dit jaar een gezamenlijke onderneming van Volvo Car Corporation uit Zweden, Mitsubishi uit Japan en de Nederlandse Staat, die alle drie eenderde van de aandelen hebben. In 1995 moet NedCar jaarlijks 200.000 auto's maken: de helft Volvo's, de helft Mitsubishi's. Dat is tweemaal zoveel als op dit moment. Maar ze moeten wel worden geproduceerd door ongeveer hetzelfde aantal werknemers, dus efficiënter en sneller dan nu.

Onder de bonden heerst al enige tijd onrust over de toekomst van de onderneming. De vakbonden vrezen dat als gevolg van afspraken tussen Mitsubishi en Volvo in Zweden belangrijke activiteiten van NedCar zullen verdwijnen. Daardoor zou in Nederland een groot aantal arbeidsplaatsen verdwijnen.

Eerder dit jaar werden de vakbonden ongerust door uitspraken van de president van Mitsubishi en commissaris van NedCar, H. Nakamura. Nakamura stelde in een vraaggesprek onder andere dat het werk van de ontwikkelingsafdeling van NedCar in Helmond zich in de toekomst zal moeten beperken tot het aanpassen van de auto's van Mitsubishi aan de Europese eisen.