"Los ereschuld aan zieke mijnwerker in'

MAASTRICHT, 22 SEPT. De overheid zou 350 oud-mijnwerkers, die aan silicose (stoflongen) lijden, ieder een bedrag van 20.000 gulden moeten uitkeren ter voldoening van een ereschuld aan degenen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de wederopbouw van de Nederlandse economie.

Dit stelt een door de provincie Limburg ingestelde "stuurgroep' in een rapport aan staatssecreatris Ter Veld (sociale zaken). De zieke oud-mijnwerkers zijn indertijd tussen wal en schip geraakt toen de Ongevallenwet werd vervangen door de Wet op de Arbeidsongeschiktheid. Morgen bespreekt Ter Veld de kwestie met de Tweede Kamer.