Japan in diepste crisis sinds twintig jaar

TOKIO, 22 SEPT. Japan lijkt verzeild geraakt in de diepste conjuncturele crisis van de afgelopen twintig jaar. Dat blijkt uit de cijfers over de ontwikkeling van de Japanse economie in het tweede kwartaal van dit jaar, zoals die vandaag zijn vrijgegeven door het nationale Economisch Planbureau.

De cijfers bevestigen dat de economie van Japan ernstig in het slop is gekomen na de snelle expansie die de jaren tachtig kenmerkte. Jarenlang werd telkens een economische groei bereikt van ruim boven de vier procent per jaar.

Japans economie is in de periode april/juni, het eerste kwartaal van dit begrotingsjaar, reëel gegroeid met 0,3 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van het vorige begrotingsjaar. Dat is 1,1 procent op jaarbasis, aanzienlijk minder dan in januari/maart, toen het bruto nationale produkt nog met reëel 4,3 procent groeide op jaarbasis.

Vice-minister Shunji Fukinbara van het planbureau zei op een persconferentie in Tokio dat de regering voor heel het begrotingsjaar niettemin vasthoudt aan haar groeidoelstelling van reëel 3,5 procent (reëel wil zeggen: inflatie niet meegerekend). Volgens hem zal de economie in het derde of laatste kwartaal van dit begrotingsjaar, dat in Japan eindigt op 31 maart 1993, aantrekken.

Het bruto binnenlandse produkt (het bruto nationaal produkt minus inkomsten uit het buitenland) groeide in het eerste kwartaal reëel met 0,2 procent. Dat is op jaarbasis 0,7 procent.

Centrale bankgouverneur Yasushi Mieno noemde de toestand van het Japanse bedrijfsleven vorige week zeer ernstig. Maar zijn ervaring zou hem hebben ingefluisterd “dat de bodem bijna is bereikt”.