Foto: DELFT - Tussen vier hei-installaties is ...

Foto: DELFT - Tussen vier hei-installaties is vanmorgen een wedstrijd heien gehouden op het terrein van de Technische Universiteit in Delft. Het evenement is georganiseerd in het kader van een internationaal congres van hei- en trillingsdeskundigen dat dezer dagen in Den Haag wordt gehouden. (Foto NRC Handelsblad/ Rien Zilvold)