EG bestrijdt crisis, Britse rente lager; Frans-Duits spoedberaad vandaag, EG-top gepland voor 16 oktober

BRUSSEL/PARIJS/BONN, 22 SEPT. De leiders van de twaalf EG-landen komen op vermoedelijk 16 oktober voor een extra topconferentie bijeen om zich te beraden over de gevolgen van het krappe ja van de Fransen tegen het Verdrag van Maastricht. De Duitse bondskanselier, Helmut Kohl, is vandaag onverwachts naar Parijs gereisd voor overleg met de Franse president Mitterrand.

De Duitse regering zal op 8 oktober het verdrag ter ratificatie voorleggen aan de Bondsdag. De Deense regering zal op 30 september laten weten onder welke voorwaarden Denemarken zich alsnog bij de Europese Unie wil aansluiten, zo werd vandaag bekend. Groot-Brittannië is gisteren tijdens een vergadering van de EG-ministers van buitenlandse zaken in New York in conflict gekomen met de andere EG-staten toen minister Hurd een poging deed het ratificatieproces te vertragen.

De komende Europese top van 16 oktober in Londen wordt in kringen van de Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, met gemengde gevoelens gadegeslagen. “Wij waren zeker niet de eerstvragende partij voor zo'n bijeenkomst”, zegt een hoge ambtenaar van de Commissie. Volgens deze bron, die alleen op basis van anonimiteit wil spreken, wordt bij de Commissie gevreesd dat de lidstaten nu zo verdeeld zijn over het verdrag dat een bijeenkomst van regeringsleiders alleen tot “een eruptie van tegenstellingen” kan leiden. Het dagelijks bestuur van de EG in Brussel staat dezer dagen, volgens dezelfde bron, “in de zijlijn” bij de besluitvorming. “Het zijn nu de lidstaten die het zelf moeten oplossen”.

Het overleg tussen bondskanselier Kohl en president Mitterrand, dat vanmiddag op het Elysée is begonnen, zou naar algemene verwachting geen nieuwe initiatieven opleveren, aangezien de verwarring over "Maastricht' anders alleen maar groter zou worden. Wel zouden zij zich willen beraden over mogelijkheden om ratificatie van het verdrag zo snel mogelijk veilig te stellen.

Er wordt op het EG-hoofdkwartier half en half rekening mee gehouden dat het Britse voorzitterschap om de impasse rond "Maastricht' te doorbreken zal voorstellen de uitbreiding van de EG voorrang te geven. Bij de laatste top in Lissabon spraken de regeringsleiders nog af dat ratificatie van het Verdrag vooraf moet gaan aan toetreding van nieuwe lidstaten. Bij de Commissie bestaat voor een dergelijke wending weinig enthousiasme. Als grootste obstakel wordt in Brussel nog steeds het Deense nee gezien.