Drs. C.J. de Vries Lentsch (39) treedt per 1 ...

Drs. C.J. de Vries Lentsch (39) treedt per 1 november in dienst van het ministerie van onderwijs en wetenschappen als directeur Personeel en Organisatie.

De Vries Lentsch was eerder werkzaam als docent geschiedenis en staatsinrichting en rector van het Barleus gymnasium in Amsterdam. Sinds 1990 is zij bestuurlijk adviseur van het College van B en W van Amsterdam.