De Vries wil eerder ontkoppelen

DEN HAAG, 22 SEPT. Minister De Vries (sociale zaken) wil de norm voor koppeling van de sociale uitkeringen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven verlagen naar aanleiding van de herziening van de Nationale Rekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit schrijft De Vries in een brief aan de Tweede Kamer.

In de Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheid is bepaald dat het kabinet de uitkeringen niet gelijk op hoeft te laten gaan met de lonen in het bedrijfsleven als de verhouding tussen het aantal niet-actieven en actieven boven de 86 procent ligt. Dit verhoudingsgetal stijgt van 85,9 procent dit jaar tot 86,2 procent in 1993. Volgend jaar stijgen de uitkeringen dan ook minder dan de lonen in het bedrijfsleven.

In de Macro Economische Verkenningen 1993 heeft het Centraal Planbureau (CPB) de herziening van de Nationale Rekeningen nog niet beleidsmatig verwerkt. Het CBS publiceert ieder jaar in de Nationale Rekeningen de belangrijkste macro-economische grootheden en eens per tien jaar wordt een "revisie' doorgevoerd.

In een bijlage schrijft het CPB dat de verhouding inactieven/actieven na de revisie 3,4 procentpunt lager zou uitkomen. Volgend jaar zou het verhoudingsgetal met 82,8 ver onder de norm uitkomen.

In de brief aan de Tweede Kamer schrijft De Vries dat hij de norm voor koppeling met 3,4 procentpunt wil verlagen naar 82,6 procent. “Materieel verandert er evenwel niets, er blijven evenveel mensen werken, alleen worden ze anders geteld”, schrijft de minister. Als de norm inderdaad wordt gewijzigd, hoeft het kabinet de uitkeringen niet gelijk op te laten gaan met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven als er op de honderd actieven meer dan 82,6 niet-actieven zijn.