De Graaff: VNG-kaart "riskant' voor legitimatie

DEN HAAG, 22 SEPT. Staatssecretaris De Graaff Nauta (binnenlandse zaken) noemt de aanwijzing van de identiteitskaart van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) als nationaal identiteitsbewijs riskant. De kaart zal tevens niet kunnen dienen als Europese reiskaart. In mei dit jaar wees het kabinet de gemeentelijke servicekaart van de VNG voorlopig aan als nationaal identiteitsbewijs.

In een derde voortgangsrapportage over het zogeheten Project Reisdocumenten aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat de Landsadvocaat ervoor heeft gewaarschuwd dat de gevolgde aanbestedingsprocedure van de VNG bij de selectie van de producent van het ID-bewijs kan leiden tot forse schadeclaims bij VNG en de Nederlandse staat van bedrijven die zich benadeeld voelen. De staatssecrataris concludeert dat er een nieuwe aanbesteding van het paspoortproject nodig is.

De VNG heeft inmiddels de Haarlemse drukkerij Joh. Enschedé & Zn. opdracht gegeven de kaart te produceren. Een eerste proefdocument wordt op dit moment reeds onderworpen aan een contra-expertise door het Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Een woordvoerder van de VNG zegt dat de invoering van de sercviekaart “volgens plan doorgaat” per 1 januari 1993.

De servicekaart is oorspronkelijk bedoeld voor mensen die geen paspoort of rijbewijs hebben maar zich toch regelmatig moeten legitimeren tegenover gemeentelijke diensten en bedrijven. Door erkenning van de gemeentelijke kaart als nationaal identiteitsbewijs zou hij op grond van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ook gelden als reiskaart in de EG.

Reden voor het kabinet dit voorjaar om VNG-kaart voorlopig aan te wijzen als nationaal identiteitsbewijs was te voorkomen dat twee organisaties tegelijkertijd bezig zijn met het het ontwikkelen van persoonsbewijzen. Vice-premier Kok zei op 23 mei: “Ik krijg het Spaans benauwd van het idee dat de VNG een kaart ontwikkelt en tegelijkertijd het Rijk ook. Wat moet de burger daarvan denken?” Volgens Kok kon binnenlandse zaken beter stoppen met de ontwikkeling van een ID-kaart. Het departement gaf echter al direct aan door te zullen gaan met het eigen project reisdocumenten.

In 1988 leidde een mislukte poging van Buitenlandse Zaken om een “fraudebestendig” paspoort te vervaardigen tot de val van de toenmalige minister Van Eekelen en staatssecretaris Van der Linden.