Braks bereidt voor CDA-verkiezingen '94 voor

DEN HAAG, 22 SEPT. Oud-minister van landbouw ir. G.J.M. Braks gaat de commissie leiden die het CDA-verkiezingsprogramma 1994 moet voorbereiden. Als vice-voorzitter treedt prof.dr. A.H.J.J. Kolnaar op.

Na zijn gedwongen aftreden als bewindsman in september 1990 werd Braks voorzitter van de KRO en Eerste Kamerlid voor het CDA. Hij maakte echter duidelijk daarmee geen genoegen te nemen. “Ik ben nu gebonden aan de KRO, maar niet met een eeuwige gelofte”, zei hij in een interview. Sindsdien is door het CDA zijn naam nog genoemd als commissaris voor Landbouw in de Europese Commissie voor het geval dr. F. Andriessen zou terugtreden, en voor een hoge positie bij de VN-organsatie voor voedsel en landbouw (FAO).

Kolnaar is hoogleraar algemene economie aan de Katholieke Universiteit Brabant. Hij leidde de CDA-werkgroep die onlangs een advies uitbracht aan het CDA over de sociale zekerheid.

Verdere leden van de commissie zijn onder meer: mr. J.J.A.M. van Gennip (secretaris), directeur van het Wetenschappelijk instituut voor het CDA, mr. W.F.C. Stevens, lid van de Eerste Kamer voor het CDA, drs. F.J.M. Werner, voorzitter van de commissie die het vorige verkiezingsprogramma van het CDA voorbereidde en tevens voorzitter van een werkgroep die adviseerde over de stelselherziening gezondheidszorg, mr. J.P.H. Donner, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, mevrouw G.W. van Montfrans, burgemeester van Katwijk, en drs. W. Lemstra, burgemeester van Hengelo (Ov.) en oud-secretaris-generaal van de ministeries van WVC en VROM.

Als adviseurs van de commissie treden onder meer op: fractievoorzitter L.C. Brinkman en dr. B.D. Bot, oud-secretaris-generaal van het ministerie van buitenlandse zaken en toekomstig permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Gemeenschap.