Boeren voor sproeien mest veroordeeld

LEEUWARDEN, 22 SEPT. Het gerechtshof van Leeuwarden heeft vanmorgen 30 Drentse boeren wegens het sproeien van mest op zandgronden in februari en maart van dit jaar veroordeeld tot geldboetes van 1.500 gulden, waarvan 900 gulden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Krachtens de wet bodembescherming is sproeien verboden tussen 1 februari en 15 juni. De mest moet dan onder de grond gewerkt worden ("injecteren') om uitstoot van ammoniak tegen te gaan. Twee boeren, die in opdracht van anderen mest hadden uitgereden, kregen een geheel voorwaardelijke boete van 1.500 gulden. Eén boer werd vrijgesproken, twee die een maatschap hebben kregen elk een geldboete van 750 gulden, waarvan 450 gulden voorwaardelijk. De boeren zijn tegen het injecteren, dat zij te duur vinden en schadelijk achten voor het milieu.

De rechtbank van Assen veroordeelde de boeren eerder tot boetes van 600 gulden. De boeren gaan tegen het arrest in cassatie. Actieleider L. Zomer kondigde aan dat de "mestacties' grimmiger worden. “De mensen weten wat melk op straat is, maar nog niet wat mest is.”