"Argumenten Hoogovens mogelijk ondeugdelijk'; PvdA: EG-steun bij sanering

BEVERWIJK, 22 SEPT. Hoogovens IJmuiden motiveert het voorgenomen ontslag van 2.300 medewerkers mogelijk met ondeugdelijk argumenten. Dat hebben vertegenwoordigers van de PvdA gisteren in Beverwijk gezegd na overleg met de ondernemingsraad van het staalconcern en met vertegenwoordigers van de betrokken bonden.

Volgens PvdA-Europarlementariër A. Metten en Tweede Kamerlid H. Vos geeft het te denken dat Hoogovens overcapaciteit opvoert als een van de vijf oorzaken van de teruglopende resultaten. Uit vergelijkende cijfers over de staalproduktie in Europa blijkt deze tussen medio 1991 en medio 1992 is afgenomen, behalve in Italië en Nederland. Hoogovens heeft volgens de PvdA'ers in die periode 10 procent meer staal geproduceerd. “Op die manier zou Hoogovens krachtig hebben bijgedragen aan de overcapaciteit, die nu als argument wordt gehanteerd”, aldus de parlementariërs.

Ook vinden zij de klacht van Hoogovens over dumping van goedkoop staal door Oosteuropese landen ondeugdelijk. Het staalbedrijf blijkt bij de daarvoor aangewezen instantie niet tegen de vermeende dumping te hebben geprotesteerd. Ook betwijfelen de parlementariërs of die dumping wel in hetzelfde marktsegment plaatsvindt als waarin Hoogovens met hoogwaardig staal opereert. Zij zullen de EG vragen de beweerde dumping te onderzoeken.

Ook zal Europarlementariër Metten de EG maatregelen vragen tegen een nog steeds producerende hoogoven nabij Napels in Italië. De EG zou miljarden guldens steun hebben verleend om de produktie van staal uit deze hoogoven te beperken. De reductie zou om onbekende redenen echter niet zijn gerealiseerd. De Napolitaanse hoogoven zou circa twee miljoen ton staal per jaar op de Europese markt brengen.

De parlementariërs willen EG-gelden ter voorkoming van massa-ontslagen aan de IJmond ten goede laten komen. Indien de aangekondigde ontslagen onontkoombaar blijken, zouden Europese fondsen moeten worden aangewend voor verbreding van de economische basis van de IJmond.

In het overleg tussen het staalconcern Hoogovens en de vakbonden over de aangekondigde reorganisatie zijn maandag nog geen spijkers met koppen geslagen. De directie heeft niet toegezegd dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen en de bonden hebben een dergelijke belofte niet als voorwaarde gesteld voor voortzetting van het overleg. De besprekingen gaan volgende maand verder.