A'dam "onbehoorlijk' met tehuizen

AMSTERDAM, 22 SEPT. De gemeenschappelijke Amsterdamse verzorgingstehuizen voor ouderen hebben de gemeente beschuldigd van onbehoorlijk bestuur. In een bezwaarschrift aan de gemeenteraad verzetten de zesendertig verzorgingstehuizen zich hiermee tegen extra bezuinigingen die voor dit jaar door de gemeente zijn voorgesteld. Volgens de gemeenschappelijke Stichting samenwerkende Amsterdamse verzorgingstehuizen (SSAV) is “met dit soort sluipende bezuinigingen” het voorzieningenniveau in de tehuizen niet langer te handhaven.

Volgens de SSAV, die vanmiddag een gesprek had met verantwoordelijk wethouder A. Wildekamp (PvdA), druist het beleid van de gemeente in tegen de regels van algemeen behoorlijk bestuur. De stichting wijst daarbij onder meer op het schenden van eerder gemaakte afspraken en het ontbreken van een deugdelijke motivatie. De gemeente zou bovendien salarisuitkeringen in de vorm van wachtgelden achterhouden.

De extra bezuinigingen die dit jaar worden opgelegd bedragen 4,5 miljoen gulden op kosten voor voedingsmiddelen en salarissen. Daarnaast wordt nog eens een bedrag van zeven ton gekort op de bijdrage aan afschrijvingen van de inventarissen. Volgens de SSAV zou dit laatste op termijn een korting van zeven miljoen gulden op de budgetten tot gevolg hebben. Beide extra bezuinigingen komen boven op de korting van 22 miljoen gulden - op een totale begroting van 200 miljoen - die de gemeente al eerder had aangekondigd.

Volgens een woordvoerder van de gemeente betreffen de voorgenomen kortingen “bijstellingen” van de budgetten zoals deze ieder jaar plaatsvinden. In het overleg met de wethouder zal nader worden gesproken over de aanpassingen. Het ingediende bezwaarschrift in het kader van de Arob-procedure zal door de raadscommissie worden behandeld.