"Achterhaald beleid voor emancipatie'

DEN HAAG, 22 SEPT. Het emancipatiebeleid van het kabinet staat haaks op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Het beleid gaat uit van verouderde uitgangspunten en heeft daarmee “een conserverende in plaats van een vernieuwende invloed op de bestaande verhoudingen”. Dat schrijft de Emancipatieraad in een reactie op het concept-beleidsplan van het kabinet "Met het oog op 1995' dat gisteren is aangeboden aan staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken).

Volgens de Emancipatieraad wil bijna zes van de tien full-time werkende mannen korter werken, terwijl zeven van de tien gehuwde en samenwonende vrouwen een baan buitsenhuis willen op voorwaarde dat hun partners korter kan gaan werken. “Het overheidsbeleid sluit niet aan bij deze opvattingen. De regering maakt geen duidelijke keuzes. De herverdeling van de betaalde en de onbetaalde arbeid blijft een probleem”, meent de raad.

In het programma geeft het kabinet aan hoe het Emancipatiebeleid er de komende jaren moet uitzien. Om beter in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen pleit de Emancipatieraad voor een betere onderlinge afstemming van werk- en schooltijden, openingstijden van winkels, openbare voorzieningen en kinderopvang. Verder moet de rechtspositie van deeltijdwerkers worden verbeterd en moeten de voordelen voor kostwinners uit het belastingstelsel verdwijnen.

De Emancipatieraad vindt ook dat het emancipatiebeleid en het minderhedenbeleid beter op elkaar moet worden afgestemd. Allochtone meisjes worden in dubbel opzicht achtergesteld. De raad waarschuwt voor een concurrentieverhouding tussen het emancipatiebeleid en het minderhedenbeleid.

Ook de Sociaal-Economische Raad liet vorige week in een advies aan het kabinet weten weten het beleid weinig concreet en daadkrachtig te vinden.