WIM SCHERPENHUIJSEN ROM; Brein achter ING

Wim Scherpenhuijsen Rom (58) verliest zich als antroposoof graag in filosofische levensbeschouwingen.

De afgelopen dagen heeft hij zijn hoofd kunnen breken over de veranderde normen binnen de bankwereld. Die normen, kort geleden scherper gesteld door de Nederlandsche Bank, noopten hem dit weekeinde tot een moeilijke beslissing. Anderhalf jaar voor zijn beoogde vertrek uit de bankwereld achtte Scherpenhuijsen Rom na publicaties over zijn betrokkenheid bij omstreden transacties en privé-beleggingen het onverstandig langer aan te blijven. Vanmorgen maakte hij zijn aftreden bekend.

Met zijn besluit kwam een einde aan een loopbaan die in de Koninklijke Landmacht begon. Op de Koninklijke Militaire Academie in het kasteel van Breda werd Willem Elmert Scherpenhuijsen Rom opgeleid tot officier van de landmacht. Hij vervulde na de vierjarige opleiding enkele administratieve en leidinggevende functies binnen de landmacht. De beroepsofficier besloot in 1967 over te stappen naar de Nederlandsche Middenstands Bank (NMB), waar hij controller werd. Inmiddels registeraccountant maakte Scherpenhuijsen Rom snel carrière binnen de bank. Acht jaar na zijn binnenkomst trad hij toe tot de raad van bestuur van de NMB. Een jaar later, in 1976, werd hij voorzitter van de raad.

Scherpenhuijsen Rom repte al in een vroeg stadium over vergaande samenwerking tussen banken. “Met de eenwording van de Europese markten in het achterhoofd zal samenwerking voor Europese banken noodzakelijk worden”, zei hij in 1988. Een half jaar daarvoor had hij het nieuws gehaald door in de wandelgangen bij een bijeenkomst van het IMF in Washington te vertellen dat “de meeste Europese banken op zoek zijn naar fusiepartners”. Zijn uitlatingen, die hij zelf typeerde als “filosofische opmerkingen”, deden in de internationale bankwereld het nodige stof opwaaien. Maar zijn gelijk werd korte tijd later bewezen.

In Nederland begeleidde Scherpenhuijsen Rom, die commissaris is bij de SDU, de fusie tussen NMB en de Postbank en later het samengaan van deze combinatie met verzekeraar Nationale Nederlanden. De leiding van de hieruit ontstane ING Groep nam Scherpenhuijsen Rom enkele weken geleden over van oud Nationale Nederlanden topman Van Rijn. Sinds vanmorgen kent de ING-Groep de derde topman in haar korte bestaan. Zijn naam is Jacobs.