Weinig jongeren op Kerkendag

AMERSFOORT, 21 SEPT. Ruim achttienduizend christenen van allerlei signatuur hebben zaterdag in Amersfoort de landelijke oecumenische Kerkendag bezocht.

Onder hen waren relatief weinig jongeren. Volgens minister Hirsch Ballin (justitie), een van de deelnemers aan de discussie, hebben de kerken zich te veel teruggetrokken in “homogene restanten van een destijds grote kudde”. Toch zijn zij volgens hem meer dan ooit tot uitspraken geroepen over zaken als “misdaad, milieu en migratie”. Hirsch Ballin meent dat kerkleiders de mensen vooral moeten aanspreken op concrete verantwoordelijkheden en minder in termen van systemen denken. Zijn oproep kreeg een gemengd onthaal. Mevrouw J.M. de Boer-de Leeuw, lid van het bestuur van de hervormde synode, wees erop dat de kerken juist heel concreet bezig zijn geweest.