VVD is voorstander van een beroepsleger

UTRECHT, 21 SEPT. De VVD heeft zich uitgesproken voor een beroepsleger in vredestijd dat in tijd van oorlog kan woren aangevuld met dienstplichtigen. Dit besloten de liberalen zaterdag op hun partijraad in Utrecht.

Volgens de VVD vereist de verandering van de internationale situatie een “krijgsmacht-nieuwe-stijl”. De partijraad volgde zaterdag het advies van een partijcommissie waarin wordt gepleit voor een kleine, effectieve krijgsmacht die echter beter is toegerust op kleinschalige conflicten binnen en buiten het verdragsgebied van de NAVO.

“Een van de belangrijkste taken van onze krijgsmacht ligt dan ook op het terrein van de crisisvoorkoming en -beheersing”, aldus VVD-fractieleider F. Bolkestein in zijn toespraak. “Dat vraagt derhalve om mobiele, flexibele en goed uitgerust eenheden.” Bolkestein vindt echter dat de parate eenheden die voor VN-taken worden ingezet, geheel moeten bestaan uit vrijwilligers. Hij meent dat het belang van de mariniers en de marechaussee toeneemt en vraagt zich af of deze eenheden niet moeten worden uitgebreid.

Bolkestein vindt dat er een einde moet komen aan de bezuinigingen op defensie omdat een modern, klein beroepsleger duur zal zijn. “De begroting van 1993 wordt met 500 miljoen gekort. Daarmee is de uiterste grens bereikt. Meer kan er niet af.”